Assad has gruesome murders to his name!

Revealing message of God: Verily, Assad now says that the refugees are terrorists, and that one should not help them! Read or listen further. Published on Sept 23, 2015 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view:  Hello, welcome! On September 23rd, 2015, the messenger angel of God brought on […]

Assad is a killer!

More revelations about Assad and a reference to another revealing message of God about this killer, whose reward is already known. Published on Feb 15, 2017 by My Shalom Please share and do not change © BC Full view:  Hello, welcome! On February 15th, 2017, this revealing message of God was brought on, word for […]

The walking killer time bomb, Assad!

Revealing message of God: He points the finger at others, but in the meantime Assad himself is a walking killer and time bomb, that can explode unexpectedly! Read or listen to the entire message. Published on May 9, 2016 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC Full view: Hello, welcome! On May […]

Si Assad adunay mangilngig nga mga pagpamatay sa iyang ngalan!

Published on September 30, 2015 by ocgng Pagpadayag nga mensahe sa Diyos: Sa pagkatinuod, si Assad karon miingon nga ang mga refugee kay mga terorista, ug nga ang usa kinahanglan nga dili motabang kanila! Padayon sa pagbasa o pagpaminaw. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

O, kasubo, kalibotan, pagmata na, paminawa ang kamatuoran!

Published on September 14, 2013 by ocgng SEPTEMBRE 3, 2013  PROPETIKANHONG ABISO NGA REBELASYON SA DIYOS: O, KASUBO, KALIBOTAN! PAGMATA NA! ANG SYRIA MIGAMIT UG SARIN, ANG NERVE GAS, UG SI ASSAD MIHATAG UG KASUGOAN! ANG YAWAN-ONG GAHUM ANG MIDALA NI ASSAD SA PAGBUHAT NIINI, UG SA MGA GIPANGPADALA NGADTO SA U.S.! Palihug sa pagsangyaw […]

O woe, world, wake up, listen to the truth!

SEPT 3, 2013  PROPHETIC WARNING REVELATION OF GOD: O WOE, WORLD! WAKE UP! SYRIA HAS USED SARIN, THE NERVE GAS, AND ASSAD GAVE THE ORDER! THE EVIL POWERS HAVE BROUGHT ASSAD TO THIS ACT, AND THOSE WERE SENT FORTH FROM THE U.S.! Published on Sep 3, 2013 by Heiscoming12 Please share and do not change […]