May isang araw na ang lahat ay tatayo sa harap ng maraming mga saksi!

Ito ay isang makahulang mensahe mula sa Diyos. Ngayon sa araw sa mga huling araw na ang mga anak na lalaki at ang mga mga anak na babae ng Diyos, at ang mga tsismosa at ang mga maninirang-puri, at ang mga nagrereklamo sa mga taong nasisi at pinatawad na mga kasalanan ay humarap kay Yahweh […]

Huwag hayaang masakal kayo ng mga damo

Nilathala noong ika-17 ng Mayo taong 2023 ni Rhean Katotohanan, anong binhi ang iyong inihahasik? At tanungin ang iyong sarili ng tanong: sa Akin, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ ba nagmula ang binhing ito? Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © BC

May isang henerasyon na isinumpa ng Panginoon!

Nilathala noong ika-24 ng Mayo 2023 ni Rhean Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag ka rin namang makinig sa lahat ng mga salita na sinasabi ng mga tao, baka marinig mong sinusumpa ka ng iyong alipin; sapagkat madalas ding nalalaman ng iyong sariling puso, na sinumpa mo rin […]

Ang Panginoon ay papalapit nang mabilis!

Nilathala noong ika-15 ng Mayo taong 2023 ni Rhean Makinig, maging handa para sa Rapture at magsisi bago pa ito dumating! Ang araw na iyon ay araw ng poot para sa mga naiwan na sumuway sa mga utos ng Diyos at sa mga nagbabalang mensahe. Ang araw na iyon ay isang araw ng impiyerno at […]

Itigil ang pagiging tahimik tungkol sa Ebanghelyo

Nilathala noong ika-20 ng Enero taong 2023 ni Jeddy Piloton Sapagka’t hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita ni Cristo, sapagka’t ito ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t sumasampalataya, una sa Judio, at gayon din sa Griego. Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © BC

Sikaping maging walang dungis sa kasamaan

Nilathala noong ika-14 ng Disyembre taong 2022 ni Rhean Katotohanang, kung nais mong maging isang makalangit na mamamayan ng isang kadosh, banal, makalangit na Kaharian, kung gayon ay maliwanag na iangkop mo ang iyong lakad at buhay upang maging banal, banal. Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © BC

May mga tainga ka ba?

Nilathala noong ika- 5 ng Agosto taong 2022 ni Rhean Ang Panginoon ay nakipag-usap sa mga modernong Pariseo sa mensaheng ito at tinutugunan ang mga masasamang espiritu na kumikilos sa kanila. Sinumang ayaw makinig ay mamamatay. Mangyaring ibahagi ngunit huwag baguhin © BC

Pakaingatan ninyong huwag mong hamakin ang isang Propeta ng Diyos!

Nilathala noong ika-3 ng Agusto taong 2022 ni Jeddy Piloton Kaya’t narito, ako, si YHWH, ay nagpapadala sa inyo ng mga Propeta. Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo na ang bawa’t salitang walang kabuluhan na sinasabi ng mga tao, ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagka’t sa iyong mga salita ay aariing-ganap ka, at sa […]