Ang pagdumot mao ang pagpatay!

Published on December 31, 2020, by Jeddy Piloton Ang wala maghigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Busa ayaw pagdumot ug ayaw pagsulti bisan unsa nga daotan batok sa imong isigkatawo, apan paghinulsol! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Iyang balaan nga gahum nakapabugto sa pinakakusgan nga gahum sa sala! 

Published on July 24, 2019 by Jeddy Piloton Anak sa Labing Halangdon, duol ngadto Kaniya diha sa pag-ampo uban sa usa ka mapainubsanon nga kasingkasing ug puno sa kataha. Dayega ang imong Abba, Amahan, isugid ang imong mga sala ug pagkawalay pagtuo, ug pangayo ug kapasayloan nga imong gitugotan ang imong kaugalingon nga malingla ug […]

Panalipdi ang inyong “Personal PC”!

Published on March 6, 2017 by Jennifer Ako nagatambag kanimo sa pagsunod sa mga mensahe sa Dios, ug ilabii na gayud ang bahin sa sinalikway nga mga anghel. Tungod kay sila mga malipoton! Basaha ang tibuok mensahe sa Dios. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ako kini, ang Ginoo sa imong kinabuhi nga nakigsulti kanimo!

Published on January 28, 2016 by ocgng Usa ka mensahe sa Dios: Ang Akong mga pulong dili gayod igo sa pagpahayag kon unsa Ko ikaw gihigugma! Dili ba Ako man ang nagaplano sa imong kaugmaon? Ug dili ba Ako man, ang Ginoo sa imong kinabuhi? Padayon sa pagbasa o pagpaminaw. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw […]

Ang Dios gusto nga ikaw mosulat ug maghinumdom sa 10 ka mga butang!

Published on December 1, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Dios: Sa pagkatinuod, ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob gusto nga ikaw mosulat sa mosunod nga 10 ka mga butang, ug maghinumdom kanila. Pagbasa o paminaw, ug isulat kini! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ang Ginoo nahigugma sa manggihatagon ug malipayon nga maghahatag!

Published on Nov 19, 2015 by Jemuel Piloton Hulyo 25, 2013  Usa ka mensahe sa Dios: Sa pagkatinuod, himoa nga usa ikaw ka panalangin, ug moabli ang tamboanan sa langit, tungod kay imong gihatag ang tanang dungog ug himaya ngadto Kaniya, nga nahigugma kanimo! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Naghandom sa Iyang mahigugmaong mga bukton!

Published on August 4, 2015 by ocgng Makadasig ug mahigugmaong mga pulong sa Diyos: Hilabihan nimong paghandom sa Iyang mahigugmaong mga bukton, nga Siya sa hinay migakos kanimo, ug miingon: Ako naghunahuna nga ikaw paraygon! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Paghimo ug usa ka desisyon ug pagpili alang sa bag-o nga sinugdanan!

Published on June 8, 2015 by ocgng Pagpadayag nga mensahe sa Diyos: Karon, ang Ginoong Jesus Christ nga Nazaretnon, Isa, Yeshua HaMashiach, personal nga nakigpulong alang kanimo. Ang Ginoong Diyos nakakita nga gusto ikaw modesisyon, ug usab mibutyag sa usa ka piraso sa kasysayan. Oo, mahitungod kini kanimo! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Lantawa ang unahan ug padayon; salig ngadto Kaniya!

Published on June 7, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Uban sa mosunod, mohangyo ako kaninyo, sa ngalan ni Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, sa ngalan ni David, sa paghisgot sa inyong mga ngalan, miingon ang mensaherong anghel sa Diyos. Ug sa pagpadayon: Ibayaw, dasiga ang Diyos usab pinaagi sa inyong mga pag-ampo, ug […]