Ang Diyos ay pag-ibig ngunit hindi basta nagpapahintulot ng lahat ng bagay!

Nilathala noong Oktubre 14, 2015 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Gaya ng ano ba ang iyong mga ginagawa? Mas makakabuting matakot sa Panginoon, kaysa maniwalang- dahil ang Diyos ay pag-ibig, – Siya ay sadyang nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Hindi nagugustohan ng Diyos na tinitingnan mo Siya bilang isang Diyos, na sumasang-ayon sa lahat […]

Ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng kasalanan!

Nilathala noong June 13, 2015 ni mcac777 Propesiya at babalang mensahe ng Diyos: Siya na ayaw makinig, ay mamamatay! Minsa pang, tutukang mabuti ang buwang Hunyo 2015! Si Thunder, ang taga-wasak, ay magdudulot ng maraming tubig, mga buhawi, mga bagyo at iba pa. Ano ang iyong masasabi… “Ang Diyos ay pag-ibig, hindi ba?” Tama. Tunay […]