The Middle East will arise and go to battle!

Prophetic, revealing message of God, delivered to end-time Prophet Benjamin Cousijnsen. The characteristics of Hosea 4 are now on the forefront and worse still, Islam will seize its power. Islam wants one religion where everyone comes together! Published on May 18, 2015 by ocgng Please share and do not change © BC Full view:  Hello, […]

Ang Middle East kay motindog ug moadto sa pakiggubat!

Published on May 21, 2015 by ocgng Propetikanhon, pagpadayag nga mensahe sa Diyos, nga gihatod pahingadto sa katapusang mga adlaw nga propeta Benjamin Cousijnsen. Ang mga kinaiya nga anaa sa Hosea 4 ang anaa sa atubangan ug, mas mograbe pa kini…ang Islam magalunggob sa gahom. Ang Islam gusto ug usa ka relihiyon diin ang tanan […]