Despertad allí, generación de Sodoma!

Published on July 3, 2019 by Victory in Jesus Mensaje profético de advertencia, de el todopoderoso Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, a todos los que deben de arrepentirse de sus ídolos y su sucia conducta. Muchos países fueron y están siendo advertidos hoy. No creas que esto es un desastre natural! (Después de hacer […]

Warning to China, India, Mexico, and Spain!

Prophetic and warning message from God: Thus says the Lord to His true Prophet of the last days concerning you: Woe to those who surrender to the gods, and bring sacrifices! Published on April 14, 2015 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view:  Hello, welcome! On April 14th, 2015, […]

Muchos están enojados con Dios, a pesar de las muchas advertencias de Dios

Published on May 24, 2019 by Victory in Jesus Mensaje profético y de advertencia desde el Trono de Dios: Muchos están enojados con Dios por lo que les ha sucedido, mientras que uno no quiere inclinar sus rodillas y confesar sus propios pecados. Dios odia tus idolatrías, que causan separación! Mirar las nubes en el […]

Marami ang galit sa Diyos sa kabila ng maraming babala mula sa Diyos

Nilathala noong ika- 24 ng Mayo taong 2019 ni ocgng Makahula at babala na mensahe mula sa Trono ng Diyos: marami ang nagagalit sa Diyos dahil sa nangyari sa kanila, samantalang ang isa ay ayaw iyuko ang mga tuhod at ikumpisal ang kanilang mga kasalanan. Kinasusuklaman ng Diyos ang iyong pagsamba sa mga diyusdiyosan, na […]

Yet a short time, and again the hand of God will hit you, Mexico!

Prophetic, informative, and warning message from God: Verily, don’t worry about hurricane Patricia, but about the preservation of your soul! Published on Oct 24, 2015 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! This is a prophetic, informative, and warning message from God, brought on October 24th, 2015, […]

Ang kamay ng Diyos ay humampas muli at gayon pa may hindi kayo nakikinig!

Nilathala noong ika-29 ng Abril taong 2019 ni ocgng Makahulang mensahe mula sa Diyos: Si Propeta Benjamin Cousijnsen ay nagbabala na sa iyo, at ngayon ay mas malaking panganib ang dumarating na walang katulad na anumang bagay na iyong nakita kailanman. “Sila ay nakakaranas ng mahirap na panahon”, marami ang magsasabi. Magsisi at magkaroon ng […]

Pinarusahan ng Diyos ang pagsuway sa Diyos at sa Kanyang utos

Nilathala noong ika-14 ng Marso taong 2019 ni ocgng Babala at makahulang mensahe mula sa Diyos: Kung saan may pagsuway, ang kamay ng Diyos ay humahampas! At yaong mga sumasamba kay Maria o kay Michael o sa iba pang mga idolo, o sa lahat ng mga hindi banal na mga papa na sumasamba sa diyablo […]

Dios castiga por desobedecer a Dios y Su mandamiento

Published on Mar 14, 2019 by Victory in Jesus Mensaje de advertencia y profecía: Donde hay desobediencia, la mano de Dios golpeara! Y aquellos que adoran a María o Miguel o otros ídolos o a todos esos Papas impíos que son adoradores del diablo y criminales en Roma, o los apoya o apoya a la […]

Prophetic message: Repent or you will be beaten!

Listen very closely, Mexico, Turkey, Florida and also Houston: bow or He will make you bow! Published on Aug 8, 2016 by Heiscoming12 Please share and do not change © BC   Full view:   Hello, welcome! On August 8th, 2016, the messenger angel of God brought on, word for word, this prophetic notification from […]

Prophecy for Spain, Italy and Mexico!

Prophetic and informative message from God, YHWH, the God of all that lives and the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and by the God-appointed, true Prophet of the end times, Benjamin Cousijnsen: The sword is coming over Spain and Italy and Mexico! Hear what’s coming over you in this 100% reliable message from God […]