Ayaw pagtratara ang inyong isigkatawo sama sa patratar sa mga Pariseo ug Saduseo Kanako

Gimantala niadtong Enero 2, 2023 ni Virgincita Bisan tuod ang mga Pariseo ug ang mga eskriba wala usab mahigugma Kanako, apan sa makadaghan Ako nagsulti kaninyo sa paghigugma sa inyong isigkatawo sama sa inyong kaugalingon, kay Ako mao ang Ginoo. Ayaw kamo pagpas-an ug sala, kondili magpakabalaan kamo. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ang mga bisita gikan sa kawanangan

Gimantala niadtong Agosto 1, 2022 ni Chello Pagpadayag nga mensahe gikan sa Dios: Sa tibuok kasaysayan, ang usa ka tawo dili makahatag sa tin-aw nga pahayag mahitungod sa mga UFO, sama sa nahitabo karon, bisan tuod ang Makagagahum nga Dios nagpadayag sa tanan pinaagi sa Iyang pinili nga Propeta, kinsa kanunay gisaway ug gibugalbugalan tungod […]

Paminaw pag-ayo ug hatagi kini ug pagtagad!

Gimantala niadtong Disyembre 29, 2021 ni Chello Sa pagkatinuod, paminaw pag-ayo kung unsa ang isulti sa Balaang Espiritu kanimo ug hatagi kini ug pagtagad. Ang bunga sa imong kahoy hinog na ba kaayo o dunot na ba kaayo? O daotan ba ang imong mga mata ug bungol ang imong mga igdulungog sa pagpamati sa pulong […]

Ang Iyang Dugo mao ang imong proteksyon ug kaluwasan!

Gimantala niadtong Setyembre 17, 2021 ni Chello Kon may moingon, “Nakaila ako sa Dios,” apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Busa, bisan kinsa ang magpabilin diha Kaniya dili modawat sa pagbakuna. Palihug sa pagsangyaw […]

Gamita ang imong dalunggan arom maluwas ang imong kalag

Gimanatala niadtong Hulyo 28, 2021 ni Virgincita Kinsa kaninyo ang naminaw ug nagbuhat sa giingon sa Dios? Kung dawaton mo kini, kinsa gikan sa daotan, sigurado gayod ka nga mamatay ug malaglag. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ablihi ang imong mga mata ug andama pag-ayo ang imong kaugalingon!

Published on November 18, 2020 by Jennifer Ug tungod kay modaghan ang mga masinupakon, mobugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang kadtong molahutay hangtod sa katapusan maluwas. Ug kining Maayong Balita sa gingharian isangyaw sa tibuok kalibutan ingon nga usa ka pagpamatuod sa tanan nga mga nasud, ug unya moabut ang katapusan. Mat. 24: 12-14 […]

Diha Kaniya, ikaw dili gayud mapildi

Published on Feb 18, 2016 by Marrianne Usa ka mensahe sa Diyos: Ayaw kahadlok ni satanas, o sa mga kapakyasan! Kung imong itugyan og tugotan ang imong kaugalingon ma mamahimong usa diha kang Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, sa ingon ikaw dili gayud mapildi, apan… Padayona sa pagbasa o pagpaminaw ang tibook mensahe. Palihog sa pagsangyaw […]

Tugoti ang imong kaugalingon nga mahupay!

Published on August 5, 2015 by ocgng Makapahupay ug makapadasig nga mensahe sa Diyos: Dili Ako buot nga kamo mahimong masulub-on! Ayaw kamo paghilak tungod Kanako. Ako nakadawat sa unsa ang Akong gusto, ug kini mao kamo! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Mensahe sa Diyos: Isip usa ka Kristohanon dili ka manglibak!

Published on June 19, 2015 by ocgng Usa ka mensahe sa Diyos: Sa pagkatinuod, ibutang ang imong kaugalingon sa makausa sa dapit sa imong isigkatawo! Unsa man ang imong bation, kon ikaw ang masakitan o ikaw pasanginlan, ug himoag komedya ug mamulong sa mga butang, nga diin mga bakak? Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba […]