Sa hindi inaasahan at mailap, ako ay hahampas!

Nilathala noong Marso 28, 2017 ni mcac777 Ako, si Thunder, ay nagbabala na sa inyo, at ngayon sa lalong madaling panahon ay hahampas ng malakas sa ilang mga bansa, o kaya’y dapat silang magsisi! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Itigil ang pagiging walang nalalaman!

Nilathala noong Setyembre 16, 2016 ni mcac777 Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Mga Taga – Efeso 6, berso 12 Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Maging malakas sa kabila ng lahat ng pasakit at pighati!

Nilathala noong Mayo 3, 2016 ni mcac777 Nagbibigay kaginhawaang mensahe ng Diyos: Nais mong magbigay labis na pagmamamahal, ngunit tulad ng isang panaginip ito ay nananatili sa iyo! Basahin o pakinggan ang kompletong mensahe. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Isang araw ikaw ay tatayo sa harap ng Diyos!

Nilathala noong Enero 10, 2015 ni mcac777 ABRIL 4, 2014  REBELASYONG MENSAHE NG DIYOS. BABALA: ITONG MENSAHE AY HINDI ANGKOP PARA SA MGA SARADO ANG PAG-IISIP! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Alamin at maniwala: Ako ay gumagarantiya!

Nilathala noong Nov 24, 2014 ni mcac777 ANG LEON AY UMUUNGOL AT SINASABI: ANUMAN ANG TILA MAHINA, AY TIYAK NA MAGIGING MALAKAS. ANG DIYOS AY NAGBIBIGAY NG LAKAS, AT SINASABI DIN NIYA SA INYO: AKO AY GUMAGARANTIYA! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC 

Hayaan silang magdasal para sayo, durugin ang lahat na mga espiritu!

Nilathala noong Nobyembre 24, 2013 ni mcac777 ISANG MENSAHE NG DIYOS: KATOTOHANANG, IKAW NA NAKIKINIG NGAYON: KAPAG IKAW AY NAKAUPO SA IYONG KOTSE, HUWAG SILANG HAYAAN NA PIGILAN KA SA PAGPUNTA SA ISANG BUONG EVANGELICAL NA SIMBAHAN, AT UPANG HAYAAN SILANG MAGDASAL PARA SAYO! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

At ang buong buwan ay naging katulad ng dugo!

Nilathala noong Hulyo 6, 2014 ni mcac777 ISANG MENSAHE NG DIYOS, KABILANG: PAHAYAG 6:12  AT NANG BINUKSAN NIYA ANG IKA-ANIM NA SELYO, NARITO, ISANG MALAKAS NA LINDOL. ANG ARAW AY NAGING MAITIM NA KATULAD NG MAGASPANG NA DAMIT NA MABALAHIBO. ANG BUWAN AY NAGING KATULAD NG DUGO! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Pag walang pagkain ikaw ay manghihina!

Nilathala noong Abril 17, 2014 ni mcac777 DEC 19, 2012  KUMAIN MULA SA INYONG BIBLIYA, SALITA NG DIYOS, AT IKAW AY MAKAKALIGTAS SA LAHAT BAGAY AT MAGIGING MALAKAS! BASAHIN KABILANG ANG MGA IBA PA: LUCAS 21:9, HANGGANG 11:2, HARI 2:1, ISAIAH 55:1, ISAIAH 14:9, MATEO 24:29, DANIEL 2:44, LUCAS 8:28, 1 CORINTO 6:9, LEVITICO 20:13, HANGGANG […]