Saan pa ba ako nagkulang, Panginoon?

Nilathala noong ika-9 ng Hunyo taong 2023 ni Rhean At ang sinumang nag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, alang-alang sa aking pangalan, ay tatanggap ng makasandaang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mga una […]

Ang kaparusahan ng Diyos ay mas mahirap kaysa dati!

Nilathala noong Mayo 18, 2016 ni mcac777 Propesiya at nagbibigay kaalamang mensahe ng Diyos: Kinamumuhian ng Diyos ay mga diyus-dyosan at ang hindi natural, at paparusahan Niya ang mundo nang mas mahirap, na hindi pa nangyari kailanman! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC