Ang gobyerno ay tinatakpan ang katotohanan!

Published on Nobyembre 26, 2015 ni mcac777 Rebelasyon and babalang mensahe ng Diyos: Ang mga lider ng gobyerno ay naririnig,nakikita subalit ay nananahimik. Tambak na mga mensahe na konektado sa kung ano ang nangyayari sa kaugnay sa mga miranteng Muslim na tinatabunan! Inyong mababasa at maririnig, kung bakit ang mga ulat lamang sa media na […]

Sabihin: Yit gadesh shim’cha = Sambahin nawa ang Iyong pangalan!

Nilathala on Oktubre 26, 2015 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Katotohanang, kung walang kabanalan sa iyo at kadalisayan ng iyong mga pamamaraan, hindi Ko ikaw maaaring papasukin sa bahay ng Aking ama. Walang makasalanan at karumihan ng pamamaraan! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Lahat ng inyong mga nakikita na nangyayari ay hinula na!

Nilathala noong Sept 26, 2015 ni mcac777 Itong mensahe ng Diyos ay tungkol sa maraming mga propesiyang natupad na. Tunay nga na ito ay hinula na ng tunay na end-time prophet ng Diyos Benjamin Cousijnsen! Maaari ninyong pakinggan ang mga references ng mga naunang propesiyang mensahe, kung saan ang mga bansang Chile, Utah at Nepal […]

Ang Diyos ay hindi nagpapahintulot ng kasalanan!

Nilathala noong June 13, 2015 ni mcac777 Propesiya at babalang mensahe ng Diyos: Siya na ayaw makinig, ay mamamatay! Minsa pang, tutukang mabuti ang buwang Hunyo 2015! Si Thunder, ang taga-wasak, ay magdudulot ng maraming tubig, mga buhawi, mga bagyo at iba pa. Ano ang iyong masasabi… “Ang Diyos ay pag-ibig, hindi ba?” Tama. Tunay […]

Ang oras ng palugit para sa maraming hinulaan na mga bansa ay tapos na ngayon!

Nilathala noong Mayo 3, 2015 ni mcac777 Babala, nagbibigay-kaalaman at propesiyang mensahe ng Diyos: Maraming mga bansa ang pinalampas muna, dahil sa dasal ni propeta Benjamin na awa. Ngunit sila ay hindi man lamang nagising, at muli lamang itinayo ang kanilang mga diyus-diyusan, na kinamumuhian ng Diyos, matapos wasakin ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay […]

Isang ebanghelista ay nagguni-guni na siya ay isang propeta, at isang guro isang pastol!

Nilathala noong Enero 25, 2015 ni mcac777 Babalang mensahe ng Diyos: Kahit na sabihin pa ng mansanas na: “Ako ay isang peras”, ang isang mansanas ay hindi isang peras. Mga huwad na manggagawa, mga sinungaling at mga mapangkutya ay hindi maliligtas at tiyak na hindi makakapasok sa pintuan ng langit. Katotohanang, magsisi! Maging totoo, ngunit […]

Sa gayon nagsalita si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, sa mga sadista!

Nilathala noong Dec 28, 2014 ni mcac777 ISANG MENSAHE NG DIYOS: ANG SADISMO AY GALING MISMO SA IMPYERNO! BAGAMAN ANG SADISTA SA LUPA AY NAKAKAHANAP SA ANUMANG SAKIT NA ISANG KASIYAHAN AT ISANG EKSPIRYENSYA, ANG SAKIT SA IMPYERNO AY HINDI KAYANG TIISIN AT TIYAK NA HINDI ISANG KASIYAHAN! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © […]

Maraming mga bansa ngayon ang mahihirapan!

Nilathala noong Agosto 17, 2014 ni mcac777 PROPESIYANG IMPORMASYON, GALING 100% MULA SA DIYOS, ANG DIYOS NI ABRAHAM, ISAAC AT JACOB, AT IPINASA KAY PROPETA BENJAMIN COUSIJNSEN. PAKINGGAN MUNDO, MARAMING MGA BANSA ANG MAHIHIRPAN NGAYON! PANGUNAHING PAG-ULAN AT MAS MALAKAS NA MGA BUHAWI KAYSA MGA NAKIKITA NATIN DATI! KATOTOHANANG, MAGSISI Pakibahagi sa iba at huwag […]

Magsisi at magpabawtismo, at ilibing ang inyong lumang buhay!

Nilathala noong Peb 9, 2014 ni mcac777 ISANG MENSAHE NG DIYOS: KUNG ANO ANG IBIG SABIHIN NA MAGING ISANG BORN AGAIN, AT ANO ANG TUNGKOL DITO, KAPAG SINUNOD MO ANG UTOS NG DIYOS, NA MAGPABAWTISMO, AT : ISANG SALITA SA MGA, TUMALIKOD MATAPOS ANG KANILANG BAWTISMO! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC