macht

Breek uit, laat hem vrezen voor u!

Als wederom geboren kind van God geeft Hij u dezelfde macht en kracht, die Hij gaf aan Zijn discipelen. Breek uit; Hij wil u vormen tot een ware strijder Gods! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 25 oktober 2017 bracht de… Continue reading

Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus!

16-06-2017  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not… Continue reading

Erken de Waarheid en Zijn Macht en Majesteit!

Wat voor soort relatie heeft u met God? Een soldaat kan je leven verdedigen, en een crimineel kan je leven nemen, maar alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kan je eeuwig leven geven. Gepubliceerd op 26 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Op 25 januari 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap… Continue reading

Ware liefde overwint!

Geen liefde of macht is sterker dan de liefde en macht van God! Profeet Benjamin Cousijnsen werd verplaatst voor Gods troon, en daar streed hij voor zijn vrouw, die vanaf het begin met hem samen was. Gepubliceerd op 11 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Op 11 januari 2017 bracht de bode engel van God… Continue reading

Ik heb u als Mijn kind macht gegeven om ze uit te drijven!

Voorwaar, als Ik in u ben, zijn de boze geesten zo bang als de dood voor u. Maar dit alles wat Ik u geschonken heb, is door Mijn genade! Gepubliceerd op 13 nov 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk welkom! Op 13 november 2016 bracht de Here God, Yeshua HaMashiach zelf, woord voor woord Zijn boodschap over… Continue reading

Mammon

Veröffentlicht am 29. Februar 2016 von Annemone2009 Und nun, ihr Reichen: Weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird! Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag.

In opdracht van God bid ik voor uw herstel!

BENJAMIN COUSIJNSEN BIDT VOOR U, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, OP EEN BIJZONDERE WIJZE: ALS IK BLAAS, DAT HET U TOTAAL HERSTEL BRENGT, IN DE ALMACHTIGE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS! Gepubliceerd op 24 apr 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 24 april 2014 kreeg ik de… Continue reading

Rusland zal spoedig dreigen met een oorlog!

21-03-2014  PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS, 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD AAN DE WERELD & EUROPA EN RUSLAND! Gepubliceerd op 21 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Deze boodschap is overgebracht door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet… Continue reading

Gebruik uw moker!

DIRECTE BOODSCHAP VAN GOD, METEEN VIA PROFEET BENJAMIN AAN U DOORGEGEVEN: MIJN GELIEFDE, STA IN HET GELOOF! GEBRUIK UW MOKER & STA IN MIJN KRACHT, ZEGT DE HEER JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH, TOT U! Gepubliceerd op 3 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: 3 Februari 2014. Shalom! Vrede zij u, Mijn geliefde. Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen… Continue reading

Er is kracht, wonderbare kracht in Zijn Naam!

BOODSCHAP GODS: DE BODE ENGEL GODS ZEI, IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS, ZIT KRACHT, WONDERBARE KRACHT! Gepubliceerd op 1 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 1 november 2013 bracht een bode engel Gods een bezoek bij Benjamin Cousijnsen. Benjamin Cousijnsen schrijft, ik hoorde, toen ik in bed lag te slapen, de volgende… Continue reading

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!