Wees geen marionet van satan!

Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd! Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de […]

Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, Gods wegbereiders

U daar die luistert, hoor de stem, die tot u roept en spreekt: Maak uw paden recht; bekeer u! Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen! Hoor naar de boodschappen Gods, overgebracht door de bode engelen Gods. Want waarlijk, alles is tot u gesproken vanuit de God van Abraham, Izaäk en Jakob, vanaf Zijn Troon […]

O wee, wereld, word wakker, luister naar de waarheid!

03-09-2013  PROFETISCHE WAARSCHUWENDE OPENBARING GODS: O WEE, WERELD! WORD WAKKER! SYRIË HEEFT SARIN GEBRUIKT, HET ZENUWGAS, EN ASSAD HEEFT HIERTOE OPDRACHT GEGEVEN! DE BOZE MACHTEN HEBBEN ASSAD TOT DEZE DAAD GEBRACHT, EN DIE WERDEN UITGEZONDEN VANUIT DE VS! Gepubliceerd op 3 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige […]

Opnieuw spreekt Yeshua HaMashiach tot u, Israël, Hoor!

29-08-2013  PROFETISCH WOORD VOOR ISRAËL: VOORWAAR ISRAËL, LUISTER! IK, YESHUA HAMASIACH, KIJK OF GIJ NU NA ZOVELE JAREN VERSTANDIG ZIJT GEWORDEN. TOCH HEB IK U LIEF EN ZAL U BESCHERMEN, MAAR OOK TOELATEN. Gepubliceerd op 29 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! […]

Shalom, vrede zij u, Ik schrijf jou, Mijn geliefde

BOODSCHAP, DOOR DE HEER GEBRACHT! IK SCHRIJF JOU, MIJN GELIEFDE! TOT BENJAMINS VERASSING STOND DE HEER ZELF IN HET KAMERTJE, WAAR BENJAMIN DE BODE ENGELEN GODS DAGELIJKS ONTVANGT, OM DEZE BOODSCHAPPEN DOOR TE GEVEN. Gepubliceerd op 6 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Misleider en verleider, hoor!

DEZE BOODSCHAP IS VOOR U! GIJ RODDELT EN SPREEKT KWAAD OVER MIJN KUDDE, DIE MIJ TOEBEHOORT, SCHAAM U! RODDELAARS EN KWAADSPREKERS ZULLEN GODS KONINKRIJK NIET BEËRVEN. Gepubliceerd op 2 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 april 2013 bracht de bode engel Gods […]

Hoor wat de Geest vandaag tot de Gemeenten zegt!

18-02-2013  WOORD VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB! HOOR WAT DE GEEST VANDAAG TOT DE GEMEENTEN ZEGT: WEE U, BLINDE WEGWIJZERS, JA U DIE IN DE KERK PREKEN: “ER KOMT EEN OPWEKKING IN ONS LAND!” Gepubliceerd op 18 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Profetisch: Hoor, de God van al wat leeft spreekt!

PROFETISCH: DE GOD VAN AL WAT LEEFT SPREEKT TOT U: HOOR NAAR ZIJN VERMANINGEN! DE HERE GOD NOEMT OPNIEUW DE LANDEN OP, DIE GESTRAFT WORDEN & ZULLEN WORDEN, INDIEN ZIJ NIET LUISTEREN EN ZICH BEKEREN! Gepubliceerd op 29 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op […]

Hoor de stem van Benjamin: “Wereld, bekeer u!”

08-09-2012  PROFETIE: HOOR EN VERSTA DE WOORDEN VAN DE ALMACHTIGE GOD; DIT IS GEEN STUDIE! DOOR ONGEHOORZAAMHEID GAAN NU GODS WOORDEN IN VERVULLING IN DE WERELD. CHINA, OPNIEUW WAARSCHUWT GOD U, LUISTER! Published on Sep 8, 2012 by eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op 8 september 2012 bracht […]

11-07-2012 Kleingelovige, luister goed

GOD SPREEKT VIA DE BODE ENGEL GODS TOT BENJAMIN EN U, MET DE WOORDEN VAN TOEN! VERSTA DE BOODSCHAP NU, MET EEN OPEN HART, DAN ALLEEN KAN GOD U TONEN, WAT WELDRA GESCHIEDEN MOET! OPENB. 22:6 Published on Jul 12, 2012 by Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! […]