Denkt u aan Hem in de laatste dagen?

Als u achter de boodschappen Gods staat en goed bent met computer en media of video- bewerking of welk talent dan ook tot Zijn glorie en eer u wilt gebruiken, reageer dan als vrijwilliger voor de HEER, en doe alles in liefde voor Hem zonder te klagen, dan zal uw loon groot zijn in de […]

Meermaals wijst de HERE u erop!

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Gepubliceerd op 12 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 oktober kreeg ik, […]

Kijk uit dat u niet verblindt en medegesleept, afvalt door satans trucs!

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: kinderen der vervloeking zijn zij en door de vruchten ervan is de listige slang geopenbaard die in hen is. Gepubliceerd op 22 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 21 maart […]

Wees waakzaam over uw ziel!

Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. Gepubliceerd op 9 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 8 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende […]

Wie aldoor roddelt en kwaad spreekt over anderen, is ongeschikt voor de Hemel

Voorwaar, vermijd hen, die als een listige slang verleiden en onenigheden en roddel, onder andere, willen veroorzaken, mijd hen. Want zulke lieden dienen niet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, maar hun eigen buik en misleiden door schoon klinkende en vrome taal, de harten der argelozen. Gepubliceerd op 30 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International […]

Men zal de niet gevaccineerden discrimineren!

Waarom nemen de onverstandigen dan de zogenaamde bescherming als men toch besmet zou worden door een niet-gevaccineerde? Men weet niet dat ze voor de gek worden gehouden door satan die de vaccinatie gebruikt om de tempel van God te vernietigen en deze te voorzien van het merkteken van het beest, het getal 666. Gepubliceerd op […]

Gebruik uw oren om uw ziel te redden

Wie onder u luistert en doet wat God zegt? Als u het aanneemt van het kwaad zult gij voorzeker sterven en verloren gaan. Gepubliceerd op 28 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, […]

De bevrijding gaat komen voor Gods kinderen

Denk ééns terug aan de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog en het verplichten voor de Joden om een ster te dragen en het injecteren van de Joden, onder andere, ook nu streeft men om iederéén te voorzien met het kenmerk van het beest, de getal 666. Gepubliceerd op 19 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine […]

Het nieuw jaar is een nieuw begin voor iedereen!

Het was voor velen een moeilijk jaar. In deze tijd, de eindtijd, het is belangrijk dat men heel dicht bij de Heer wandelt en vertrouwt op Zijn woord, en zijn klederen zonder vlek of smet behoudt. Gepubliceerd op 5 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Kie-ke-boe, God ziet u!

Velen denken, dat de Here God hen niet ziet, hoe ze werkelijk zijn in hun denken en wandel. De Here is Kadosh, Heilig! Vele jaren geleden gaf Benjamin zijn getuigenis in de kerk; het was zijn eerste keer. Luister naar wat er toen gebeurde… (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) […]