Bescherm uw DNA en houd uzelf geheiligd in Hem!

Velen zijn afgedwaald van God, en zijn door hun ongehoorzaamheid aan Hem vanwege hun ongehoorzaamheid en zonde, en door het aannemen van het vaccine verwijderd geraakt van God! Gepubliceerd op 29 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 september […]

Dit gaat heel erg ver, wat zal geschieden in de wereld!

Deze woorden stelt men dagelijks nog steeds aan de HERE na 1000 jaar: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Gepubliceerd op 4 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]

Dit zijn de waarachtige profetische woorden van God

En zegt: Verlos ons, o God van ons heil, ja, verzamel ons en red ons uit de liefdeloze en ongehoorzame volken, opdat en omdat wij uw kadosh, heilige naam willen loven, en ons willen beroemen voor eeuwig in uw hemelse lof en hof. Gepubliceerd op 3 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te […]

Bekeer u en richt u op het accepteren van liefde en vergeving!

Voorwaar, u kunt zich niet verstoppen voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en eigenwijs doorgaan met uw hoogmoedigheid en trotsheid van wandel, en liefdeloosheid naar anderen toe, en dan zeggen, “Ik ben Christen!”, terwijl u hiermee in alles de gevoelens van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus enorm pijn doet. Gepubliceerd op 13 juni 2023 door […]

Er is een geslacht dat de Here vervloekt!

Want niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen. Ook moet gij niet letten op alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort, dat uw knecht u vervloekt, want hoe menigmaal zijt gij u bewust, dat ook gij anderen hebt vervloekt. Gepubliceerd op 24 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine […]

Wees een vredestichter en niet iemand die tweedracht brengt tussen iedereen

Zo spreekt de Here, de Koning der koningen: Ja mijn volk volhardt ook nog steeds in het afdwalen van Mij, maar ook nu nog, luidt het woord des Heren. Gepubliceerd op 16 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 15 […]

Laat uw Profetenloon niet wegroven

De bode engel bracht een opgerold perkamentpapier. Profeet Benjamin Cousijnsen moest het openen en de boodschap delen namens de Almachtige Heer. Gepubliceerd op 28 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Niemand of wat dan ook, kan Hem, Yeshua, Jezus tegenhouden!

Hij is het, Yeshua HaMashiach, die genade gaf en uw zwakheid op zich nam en de strijd aanging met het kwaad en u stevig vasthield met Zijn eindeloze liefde! Gepubliceerd op 14 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 […]

De Heer wil u herstellen ondanks dat u zeer trots en weerspannig was!

Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here Here; weet dat wel! Schaam u en word schaamrood over uw wandel! Gepubliceerd op 10 april 2023 […]

Maar wie de liefde verwerpt, verwerpt ook God

Voorwaar, de Heer ontfermt zich ook over u, en over een ieder wanneer men oprecht berouw heeft en dat betekent ook dat iedereen barmhartig en mededogen moet hebben met zijn of haar naaste! Gepubliceerd op 6 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]