Dank de HERE, ondanks uw nood en beven!

Voorwaar, stel uw geloofsvertrouwen op Hem, want in Zijn hand ligt heel uw leven. Uw geloofsvertrouwen, hoe Hij het ook leidt, alles heeft een bedoeling. Gepubliceerd op 27 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 september kreeg ik, Profeet […]

U bent waarlijk geliefd door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Hoewel men in de wereldse wandel en wereldse liefde, nooit echt geliefd is geweest in de wereld door vrienden, Zijn liefde voor u gaat heel erg ver en is uniek. Evenzo schitteren Zijn boodschappen nog steeds en hebben deze vele levens gered. Waarom zou u Hem dan niet aannemen? Gepubliceerd op 25 september 2023 door […]

Laat de vijand vluchten door Zijn grote kracht!

Laten wij de HERE daarom samen danken, loven en prijzen, en samen met Hem de demonen hart laten vluchten door Zijn grote kracht, Hij maakt met uw vertrouwen en geloof vele harten van smetten vrij, Hij heeft al velen verlost! Gepubliceerd op 23 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen […]

Op een dag zal ieder voor de ogen van vele getuigen staan!

Dit is een profetische boodschap Gods. Op een zekere dag nu in het einde der dagen, kwamen de zonen en dochters Gods om zich voor de Here te stellen, wederom ook de roddelaars en kwaadsprekers, de aanklagers van de reeds beleden en vergeven zonden, en onder hen kwam ook de satan, de hater. Gepubliceerd op 21 september […]

Onthoud de woorden die aan u zijn doorgegeven!

Geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef via de boodschappen door herinnering u wakker te houden, om aan de doorgegeven woorden te denken, die door de kadosh, heilige Profeten tevoren gesproken zijn. Gepubliceerd op 4 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Redt zielen en vecht ervoor!

De Almachtige HEER zal ook hen die God niet wilden kennen en gehoorzamen straffen vanwege dat ze van het evangelie gehoord hadden maar er niets mee hadden gedaan evenzo met wat de kadosh, heilige Profeten Gods in het einde der dagen gedeeld hebben wereldwijd; de boodschappen Gods. Gepubliceerd op 7 september 2023 door Evangelical Endtime […]

Hoor Zijn stem en overdenk trouw Zijn boodschappen!

Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, […]

Wijze Bijbelse spreuken ter overdenking

Hier volgen enkele wijze Bijbelse spreuken ter overdenking. Gepubliceerd op 1 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 31 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag […]

Laat u niet door satan tegenhouden om in de hemel te komen!

De duivel wil ook niet hebben dat u in de hemel komt en is altijd al jaloers geweest, zowel op God en alswel op Zijn engelen, en broeders en zusters in de HEER! Alleen wie trouw blijven aan Hem en geen kwaad doen, komen in de hemel, en zullen zoals de trouwe engelen door God […]

Ontzag is de sleutel die de deur opent

Dit is een bemoedigende boodschap Gods. De sleutel om de deur te openen is, ontzag voor de Heer te hebben dat het hart verkwikt en het is een gave en het baant de weg naar de liefde. Gepubliceerd op 22 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]