Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen?

De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden. Gepubliceerd op 11 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode […]

De volmaaktheid van God zal met zekerheid komen!

Men maakt gebruik van hulpmiddelen omdat de mensen in de wereld niet volmaakt zijn, maar in deze boodschap brengt de bode engel Gods een standvastige woorden over die ook een herinneringen voor u zijn dat de volmaakte dingen van God voorzeker zullen komen voor degenen die deze zoeken en verwachten. Gepubliceerd op 6 oktober 2023 […]

Heb gij waarlijk Jezus Christus lief?

Published on January 13, 2022 by Faa-iza Wij zeggen soms al te gauw: ‘Ik geef zo veel om jou’, of ‘ik heb je lief’, of ‘ik hou zo veel van u’. Maar is het werkelijk so, of zijt maar woorden uit een lege heart? Liefde uitspreek is makkelijk, maar bewijzen is het bevestigen. Evangelical Endtimemachine […]

Hebt u echt de Here lief?

Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Zelfs al moest ik met U sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook […]

Het gaat hier om: door het geloof!

In deze boodschap leert u een wijze les om te vertrouwen op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Gepubliceerd op 19 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 November 2020, bracht de bode engel Gods deze […]

Wees eerlijk, lief en trouw!

Voorwaar, zo spreekt uw Rabboeni Yeshua HaMasiach tot u: Wees eerlijk, lief en trouw; eigenlijk heb ik ook deze woorden voor jou! Hebt gij Mij ook zo lief? Gepubliceerd op 15 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC  Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! In de namiddag […]