Overdenk of u echt wilt luisteren naar de Heer

Ik vraag u deze boodschap goed te overdenken, want het is ook uw eigen keuze of u wilt luisteren naar de Heer, de Koning der koningen, die deze kadosh, heilige woorden doorgegeven heeft, en ook om deze te accepteren of niet. Gepubliceerd op 25 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en […]

Verwerp Gods ware Profeten niet maar bid voor onderscheidingsvermogen!

Vele valse profeten wanen zich in deze eindtijd als een profeet, terwijl ze niet door God als Profeet zijn uitgekozen, en God heeft ook niet tot hen gesproken. U komt ze juist ook nu, veel tegen via het internet, velen sluiten zich daardoor bij voorbaat af voor de waarheid die door echte Profeten namens God […]

Gods aangestelde vijfvoudige bediening is nodig in de kerk!

En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede Profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in […]

Het grote geheim van de Heer is Eenheid!

BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, OVERDENK DEZE BOODSCHAP, WANT HET ZAL VELEN WAKKER SCHUDDEN, SPRAK DE ENGEL GABRIËL. Gepubliceerd op 26 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 26 mei 2014 bracht een engel des Heren, in de taak van bode engel […]

Is dit het Lichaam van Christus dat Hij bedoelt?

28-12-2012  BOODSCHAP GODS: IS DIT HET LICHAAM VAN CHRISTUS DAT HIJ BEDOELD HEEFT? EZECH. 7:3 T/M 6 EN VERS 9. REINIG UW KERK EN LAAT HET EEN KERK ZIJN VAN HEILIGING, EN NIET VAN SCHIJNHEILIGING! Gepubliceerd op 28 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo! Op […]