Sluit u af voor satan’s trucs, de heidense rituelen!

In deze vermanende boodschap roept de HEER zijn kinderen op om zich op Hem te richten en niet op de wereldse rituelen, die Hij haat. Hij roept u op om Hem de lofprijs en aanbidding en tijd te geven die Hem toekomt in plaats van u te richten op de heidense rituelen! Gepubliceerd op 1 […]

Wee hen die achterblijven bij de Opname, de Rapture!

Het zal verschrikkelijk zijn voor hen en velen zullen op die dag zelfs een hartstilstand ervaren vanwege de komst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en sommigen zullen omkomen en de rest zal in een echte horror en chaos terechtkomen, erger nog dan een ramp! Gepubliceerd op 24 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Verlos u ervan of u gaat voor eeuwig verloren!

Laat u niet beïnvloeden door de gevallen engelen, die geesten zijn van haat, afgunst, ongeloof, jaloezie, liefdeloosheid, verbittering, vergelding, twist, kwaadsprekerij, leugens via dromen, moord, geweld, zelfmoord, kwetsen, hoogmoedigheid en trotsheid, koppigheid, onreinheid, en overige zonden! Gepubliceerd op 9 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Alle gebeurtenissen in de wereld getuigen van Gods spoedige terugkomst!

Wat niet iedereen weet is dat wereldwijd de regeringsleiders in het verborgene bezig zijn met het geheime stappenplan dossier van de Nieuwe Wereldorde dat destijds door Barack Obama en de wereldleiders ondertekend is. Alle gebeurtenissen in de wereld getuigen van Gods spoedige terugkomst! Gepubliceerd op 11 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Een zeer ernstige waarschuwing voor de gevallen engelen technologie

Voorwaar, de tijd wordt opgeslokt zodat men niet veel tijd overheeft, wat precies de bedoeling is van de gevallen engelen, die erachter zitten, zodat men niet hun relatie en tijd gebruikt voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Gepubliceerd op 3 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © […]

Wat anderen ook over u zeggen, onthoud dit: Zijn genade is u genoeg!

Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft […]

De Twee Getuigen zullen de woorden Gods spreken

Zo zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Maar gij, de Twee Getuigen, spreek mijn woorden tot hen, of zij horen dan wel het nalaten, want zij zijn zoals satan; doof, eigenwijs, trots, ongeestelijk en weerspannig. Gepubliceerd op 17 februari 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Uw doem voltrekt zich!

Zo spreekt de Here Here tot u betreft de vaccinatie: Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. Gepubliceerd op 08 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen […]

Profetisch: uw trots zal diep gebroken worden

Kan een Ethiopiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken? Dan zoudt gij ook in staat zijn goed te doen, gij, die gewend zijt kwaad te doen. Ja, Ik zal hen verstrooien als kaf, wegstuivend in de woestijnwind. Dat is uw lot, het deel door Mij u toegemeten, luidt het woord des HEREN, daar […]

Gedicht – “Eindtijd leven”

Published on October 11, 2021 by Faa-iza Openbaring 1, vers 1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Evangelical Endtime Machine Ministry