He will never leave what His hand began!

Verily, fear is unbelief, and faith is trusting in Him, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ that brings hope and blessings. Look up to Him and know that He is with you. Published on May 19, 2021 by Ailyn Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On May 19th, 2021, […]

Hij zal nooit verlaten wat Zijn hand begon!

Voorwaar, angst is ongeloof, en geloof is vertrouwen op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus dat hoop en zegeningen brengt. Zie naar Hem op en weet dat Hij met u is. Gepubliceerd op 20 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Who can you compare yourself to?

Five of them were foolish, and five were wise. Those who were foolish, when they took their lamps, took no oil with them. Published on November 2, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On October 31st, 2020, the messenger angel of God brought […]

Met wie kunt u zich vergelijken?

En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie. Gepubliceerd op 2 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 31 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan […]

God does not have to adapt to you, but vice versa

Keep yourself kadosh, holy and unblemished, and free from everything that is bad for your body and heart and soul, and do not be a half Christian because after all, you will die! Published on August 4, 2020 by My Shalom Please share and do not change © BC    Full view: Hello, very welcome! […]

Niet God moet zich aanpassen aan u maar andersom

Hou u Kadosh, heilig en onbevlekt en vrij van alles wat slecht is voor uw lichaam en hart en ziel en wees geen halve christen want tenslotte gaat u er dan toch aan! Gepubliceerd op 4 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]

Laat je onderwijzen door Yeshua HaMashiach

Published on June 14, 2018 by Faa-iza Goedendag! Dit is de Evangelical EndTime Machine. Mijn naam is Faa-iza. Fijn dat u er bent. Een lamp blijft duister, wanneer er niet naar de onderwijzing wordt geluisterd en ernaar wordt gehandeld. De lamp lijkt te schijnen, maar dat is niet zo omdat de bedrieger een spiegel zo […]

Selvie

BOODSCHAP GODS: SELVIE DIENT DE HEER IN DE KERK EN DOORDEWEEKS WERKT ZE OOK ALS TOPMODEL. HOOR EN OF LEES, WAT DE HERE GOD OOK U DUIDELIJK WIL MAKEN! Gepubliceerd op 29 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 29 […]