Yes, the Lord is with you; therefore have faith like David!

And David spoke to the Lord the words of this song on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. And what about you? Who is He in your eyes and how great is your faith in Him, when deceptions and hatred, among other things, surround you? Published […]

Ja de HERE is bij u, heb daarom geloofsvertrouwen zoals david!

David sprak tot de Here de woorden van dit lied ten dage, dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de greep van Saul. En hoe zit het met u? Wie is Hij in uw ogen, en hoe groot is uw geloofsvertrouwen in Hem, als er valstrikken en haat, onder andere, u […]

De Here kent uw gedachten en verborgenheden die Hij ook waarneemt

Wees u bewust, dat niets verborgen is, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet bekend zal worden en aan het licht zal komen. Voorwaar, zo weet u wederom, dat de Here via Zijn ware Profeet gesproken heeft, zodat u zich bekeert. Gepubliceerd op 10 maart 2022 door Evangelical Endtime Machine […]

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus is de Redder van uw ziel!

Ja, geliefde kinderen Gods, vertrouw toch op Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. U moet zich echt klaar maken voordat de Here opeens komt. De tijd is nabij! Gepubliceerd op 21 december 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 20 december 2021, […]

Whoever pursues righteousness shall find life

In this message from God, the Lord has spoken to His beloveds. Listen or read further for the complete message. Published on December 8, 2021 by ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On December 7th, 2021, a messenger angel of God brought this message from God to […]

Wees echt in uw wandel, zoals de Here het bedoeld heeft

Beijvert u daarom des te meer, broeders “en zusters”, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 1 Petrus 1:10 Gepubliceerd op 30 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 november 2021, […]

The hearts of those who seek the Lord rejoice!

Those who sow in tears will reap in joy. He who goes out weeping, carrying seed for sowing, will certainly come again with joy, carrying his sheaves. Psalm 126: 5 & 6 Published on September 3, 2021 by My Shalom Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On September […]

Het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich!

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Psalm 126:5 en 6 Gepubliceerd op 3 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 2 […]