Mga pagpadayag mahitungod sa Illuminati ug sa Coronavirus

Published on March 10, 2020 by Jennifer Ang gidaghanon sa mga nangatakdan ug nangamatay ang tataw kaayo nga nagsaka! Hatagi ug pagtulon-an kining propetikanhon ug pinadayag nga mensahe gikan sa Dios, nga ang mga lider sa tibuok kalibutan gusto nga moilis ngadto sa digital nga sistema sa pagbayad, tungod usab sa virus. Gusto nila nga […]

Unsay mahitabo sa kalibutan sa dili madugay!

Published on March 10, 2016 by Marrianne Pagpadayag, matulon-anon ug propetikanhong mensahe sa Dios: Sa pagkatinuod, Daghan na nga mga katalagman ang nagpanghitabo na! Mahitabo usab ang uban sa dili madugay… Inyong madunggan kung unsa ang uban nga natuman na, kung kung unsa ang mahitabo sa kalibutan sa dili madugay. Pipila ka mga nasud gihisgotan! […]