Tumingin sa Kataastaasan at humatak ng bagong lakas!

Nilathala noong Mayo 11, 2015 ni mcac777 Nagbibigay pag-asang mensahe ng Diyos: Nasusukat niya ang walang hanggang kalaliman gayundin ang kaibuturan ng puso ng tao,natatalos niya ang kanilang mga lihim. Sapagkat ang lahat ay nalalaman niya at nababasa rin niya ang tanda ng mga panahon. Nasasabi niya ang nakalipas na at ang darating pa,at hayag […]