Propesiya mahitungod sa Spain, Italy ug Mexico!

Published on Sep 2, 2016 by Marrianne Propetikanhon ug matulonanon nga mensahe sa Dios, Si YHWH, ang Dios sa tanang mga buhi ug ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob, ug ang dinihugan-sa-Dios, Ang tinuod nga Propeta sa katapusang mga adlaw, si Benjamin Cousijnsen. Ang espada nagsingabot nasa Spain ug Italy ug Mexico! Patalinghugi ang […]

Paminawa ang Iyang pagngulob, kinahanglan andam ikaw sa rapture!

Published on Apr 10, 2014 by Jemuel Piloton PROPETIKANHONG MENSAHE SA DIOS MAHITUNGOD SA KATAPUSAN NGA MGA ADLAW UG ANG RAPTURE! PAMINAWA ANG IYANG PAGNGULOB! NAAPIL NIINI ANG: JOEL 2, BERSIKULO 30 HANGTUD 32 UG AKO MAGAPAKITA SA MGA KATINGALAHAN DIHA SA KALANGITAN UG SA YUTA: ANG DUGO, UG KALAYO, UG ANG MGA HALIGI NGA ASO. […]