Denkt u aan Hem in de laatste dagen?

Als u achter de boodschappen Gods staat en goed bent met computer en media of video- bewerking of welk talent dan ook tot Zijn glorie en eer u wilt gebruiken, reageer dan als vrijwilliger voor de HEER, en doe alles in liefde voor Hem zonder te klagen, dan zal uw loon groot zijn in de […]

Deze boodschap telt voor de gevaccineerden en hun besmette pastoor

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij, de ongevaccineerden, die alleen gevaccineerd zijt met Mijn beschermende, kostbare Bloed, die op Mij vertrouwen, niet ten val komen. Gepubliceerd op 23 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 juni 2023, kreeg ik, […]

De verwerping in de laatste dagen

Hoor aandachtig en neem deze boodschap zeer serieus en deel het met anderen! Gepubliceerd op 29 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 28 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u […]

Negeer Gods geschenken, Zijn boodschappen aan u gegeven niet!

Leef erin, opdat aan allen blijke, ook telt dit voor u dat gij niet achterom kijkt maar vooruitgaat. Gepubliceerd op 8 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Satan kan Gods boodschappen niet verdragen

Een groot percentage van de bevolking wereldwijd gelooft in God. Zelfs al gaat men naar de kerk, kan men niet onmiddellijk ‘halleluja’ roepen. Gepubliceerd op 11 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Waarom slaat gij Mij?

En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen. Gepubliceerd op 5 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Alleen de sterksten in Christus zullen de kwade dagen overleven

Openbarende boodschap Gods: De dagen zijn kwaad. De bode engel Gods openbaart namens de Here dat sommige mensen die denken dat ze zijn Gods kinderen de zwakken verleiden in hun ondergang. Gepubliceerd op 25 augustus 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Zalig zijn zij die Gods woorden naleven

Voorwaar, alle goddeloze werken die zij bedreven hebben tegen God en vooral die goddeloze harde, onheilige taal die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben, brengen hen in hun deel, dit zal zijn de poel des vuurs. Gepubliceerd op 15 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

De mens viert het heilige Joodse feest hypocriet!

De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Maar velen willen van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niets weten. Gepubliceerd op 2 september 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: […]

Hij is dezelfde God zoals 2000 jaar geleden

Voorwaar, ook herkent men dat de Here leeft en getrouw alles overbrengt, woord voor woord, in liefde aan Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Getuig ééns wat de boodschappen Gods veranderd heeft aan u. Gepubliceerd op 13 augustus 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, […]