Ziet toe op uzelf, Israel!

Ik ben de alfa en de omega, weet gij eigenlijk wel eens wat dat betekent, zegt de almachtige Here God. Gepubliceerd op 11 januari 2024 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 10 januari 2024 kreeg Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap […]

Zeven, het lievelingsgetal van God!

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. Gepubliceerd op 14 november 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet […]

Profetisch: Een ieder die oorlog voert tegen Israël zal in ballingschap gaan!

In deze profetische en waarschuwende boodschap Gods: Ja, Ik, JHWH zal zijn tegenstanders voor zijn aangezicht verpletteren, wie hem, Mij Israël haten en er oorlog tegen voert, zal Ik verslaan. Gepubliceerd op 16 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Wie zal acht slaan op de HEER?

Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here, Gij omgeeft hem evenzo haar met welbehagen als met een schild. Gepubliceerd op 13 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 13 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht […]

Ieder land dat het kwade doet tegen Gods land zal gestraft worden!

Dit is een waarschuwende boodschap Gods: Wie Israël alleen maar haat en vervloekt en bespot en het alleen maar wil bestrijden en vernietigen zal door de Almachtige God van Abraham, Izaäk, en Jacob en de Profeten Gods, zwaar gestraft worden. Gepubliceerd op 9 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet […]

Bewaak uw hart en uw mond!

Wie zijn mond en zijn tong bewaakt, bewaart zichzelf voor benauwdheden. Gepubliceerd op 5 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 04 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, […]

Oefen geduld onder elkander!

Dit moet gij doen: spreek waarheid onder elkander, oefen geduld, en eerlijke en kadosh, heilige heilzame rechtspraak uit in uw poorten; beraam in uw hart elkanders onheil niet. Gepubliceerd op 2 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 01 oktober kreeg […]

U bent waarlijk geliefd door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Hoewel men in de wereldse wandel en wereldse liefde, nooit echt geliefd is geweest in de wereld door vrienden, Zijn liefde voor u gaat heel erg ver en is uniek. Evenzo schitteren Zijn boodschappen nog steeds en hebben deze vele levens gered. Waarom zou u Hem dan niet aannemen? Gepubliceerd op 25 september 2023 door […]

Wat kiest u, voor het vergankelijke of voor de hemel?

Is dit alles belangrijker dan uw hart, ziel en uw geestelijke toekomst? Onderzoek u eens en bekeer u! Gepubliceerd op 19 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die […]

Zie, O HEER, hoe ze mij in hun kerkclub verachten!

Door hun onheilige wandel binnen hun kerkstructuur werd u alleen gelaten en veracht in hun kerkclub, maar dezen zullen zelf, alleen komen te staan, zegt de HEER in deze boodschap Gods. Tenzij u, die nep zijn, zich bekeert nu het nog kan! Gepubliceerd op 31 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]