Nimesubiri ya kutosha, nisafirishe juu katika mwanga wako, Bwana!

Ilichapishwa Aprili 4, 2016 naye Elect of The Endtimes Je, uko tayari Kunyakuliwa, kunakojulikana pia kama Kusanyiko? Wengi wamekosa subira, lakini baada ya uchunguzi wa binafsi, ukweli kuhusu hali yao huja kwenye mwanga. Jichunguze mwenyewe mara moja kwa msingi wa yale matunda tisa, kama wewe uko tayari Kunyakuliwa! Maandiko yote ya Biblia yalipitishwa katika ujumbe […]