Si Yeshua HaMashiach nagasulay sa Iyang mga anak diha sa pagkamasulundon

Published on June 25, 2019 by Jeddy Piloton Nahibalo ba ikaw nga ang Dios nagasusi sa kasingkasing, ug usahay magatugot sa usa ka panghitabo nga mahitabo aron makita kon giunsa nimo pag-atubang niini ingon nga Iyang anak? Gusto Siya nga ang Iyang mga anak maminaw Kaniya, ug Iyang pagasulayan ug pagadasigon ug panalanginan ug pagatudloan […]

Himoa nga ikaw mao ang bato nga ang Ginoo makahimo sa pagtukod diha 

Published on January 4, 2019 by Jeddy Piloton Anak sa Labing Halangdon, ayaw pagkaluya sa espiritu, apan pagmainiton! Ayaw tugoti nga ang imong kaugalingon maluya ug biaybiayon ug mabutaan. Himoa nag ikaw usa ka manggugubat sa kasingkasing ug espiritu! Isalikway ang dautan nga buot mobuntog kanimo, diha sa imong balay, sa Akong balaan nga templo. Palihug sa pagsangyaw […]

Ayaw himoa nga ikaw usa ka tinago nga tigpaniid! 

Published on February 6, 2019 by Jennifer Usa ka mensahe gikan sa Dios: Bungkaga ang imong pagkabinihag! Salig sa Ginoo, Yeshua HaMashiach, ang imong Rabbouni, ug ayaw kahadlok, ug pagkawalay kasiguroan. Siya gusto mokuha sa imong pagkawalay kasiguroan nga anaa sa imong kaugalingon. Himoa nga ang Iyang gugma mowagtang sa mga kahadlok sa pagpanghimatuod! Palihug sa pagsangyaw ug […]