Het gevecht tegen Legioen, de gevallen engel

Profeet Benjamin Cousijnsen werd midden in de nacht plotseling wakker, de bode engel Gods stond naast hem bij het bed en vroeg om hem, Rafaël te volgen. God had hem een opdracht gegeven, die luidde als volgt: vechten tegen ‘Legioen’ de gevallen engel in opdracht van God! Gepubliceerd op 29 november 2023 door Evangelical Endtime […]

Dien vurig en krachtig gezouten tot Zijn eer!

Deze boodschap Gods is een oproep om vurig en gezouten te zijn en niet flauw gezouten in de Heilige Geest, alswel in uw gebed, en om trouw te dienen tot glorie van de Koning der koningen! Gepubliceerd op 31 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC […]

Maak geen deel uit van de opstandige generatie

Laat je niet misleiden of verleiden en geef niet snel op, maar weest krachtig in de HERE en wedersta de boze! Gepubliceerd op 30 oktober 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 29 oktober kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende […]

Want wie is God, behalve de Heer?

De mensen zullen zeggen: Toch is er loon voor de rechtvaardige, toch is er een God, die recht doet op aarde. Gepubliceerd op 19 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 18 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Wedersta de duivel, kinderkens!

Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. Gepubliceerd op 30 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen […]

Wees sterk en moedig, krijger Gods!

Een bemoedigende boodschap Gods: Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Gepubliceerd op 26 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Weest waarlijk verzoend in Christus

In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus. Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem. Kolossenzen 1, vers 11 en 8 Gepubliceerd op 07 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International […]

We zijn niets zonder de Almachtige

Sidder niet noch voor een vlieg of een mug of een slang of een draak of gevallen engel of waar men ook bang voor is. Gepubliceerd op 6 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 5 juli 2022, kreeg ik, Profeet […]

Deze woorden zijn ook voor u

Voorwaar, wees krachtig en standvastig en niet dood maar levend door de kadosh, heilige en levende Geest Gods, die krachtig in u wil werken. Gepubliceerd op 20 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 19 juni 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin […]

Streeft er naar om krachtig te zijn in de Here!

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Gepubliceerd op 8 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]