kracht

“Mijn kracht begeeft mij!”

Welzalig u, die van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, een wonder verwacht. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 7 dec 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op donderdag 7 december 2017 bracht een bode engel Gods een bemoedigende boodschap over, die ik graag met… Continue reading

Breek uit, laat hem vrezen voor u!

Als wederom geboren kind van God geeft Hij u dezelfde macht en kracht, die Hij gaf aan Zijn discipelen. Breek uit; Hij wil u vormen tot een ware strijder Gods! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 25 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, hartelijk welkom! Op 25 oktober 2017 bracht de… Continue reading

Tel je verlies af, satan!

Gebedsproclamatie voor herstel, bevrijding en genezing van geest, ziel, lichaam, hart en gedachten. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 15 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 15 september 2017 bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste… Continue reading

Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus!

16-06-2017  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not… Continue reading

Pinksteren

En nadat Hij, Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, dit zei, begon Hij de Heilige Geest in hun gezicht te blazen: Pffffffffff…! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 1 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Op 1 juni 2017 bracht de bode engel van God woord voor woord… Continue reading

Ontvang vandaag Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn genezing en Zijn vergeving!

Deze boodschap Gods omvat een gebed van overgave en bekering tot Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus. Ontvang vandaag Zijn liefde, Zijn kracht, Zijn genezing en Zijn vergeving! Bid dit gebed hardop mee, als u dit verlangt met heel uw hart. Strek u naar Hem uit, want Hij komt u vandaag tegemoet met deze boodschap! U kunt het gebed eenvoudig samen met Profeet Benjamin Cousijnsen in geloof nabidden. Gepubliceerd op 20… Continue reading

Gebruik Gods woorden positief!

Er zit kracht in het gesproken woord. Gebruik Gods woorden positief, op de juiste manier! Gepubliceerd op 9 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 9 september 2016 bracht Gods bode engel de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua… Continue reading

Warm en zonnig nieuws!

De wereld is donker en ook koud in de harten, maar voor wie Hem toelaat in zijn of haar leven, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en hij of zij zal geestelijke genezing ervaren! Lees of bekijk de video en beluister de volledige boodschap. Gepubliceerd op 10 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave volgt:  Hallo, van harte welkom!… Continue reading

Genezing en wonderen door het geloof in het gezag van Zijn naam!

Geloof, want er is herstel en genezing in die ene Naam boven alle namen, in Yeshua HaMasiach, JHWH, Jezus Christus, – alleen Hij die levend is, en dezelfde tot in alle eeuwigheid. Er is geen groter gezag! Gepubliceerd op 31 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op 31 mei 2016 bracht Gods bode engel… Continue reading

Dezelfde kracht van toen is ook nu nog actief!

Boodschap Gods: Voorwaar, er is een kracht, een wonderbare kracht, die toen geopenbaard werd in den beginne en er ook nu nog is. Dezelfde kracht is actief! Lees of hoor de volledige boodschap. Gepubliceerd op 4 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Marta Cousijnsen. Op 4 februari 2016 bracht de engel… Continue reading
1 2 3 5

Every Thursday we are live on the Endtime Live TV
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Search
Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Call out!

Are you a born again Christian and do you stand behind the messages from God given to Prophet Benjamin Cousijnsen? And are you completely fluent in your language as well as in English, and are you able to translate 100% from your own language to English, using email? Then you are warmly invited as a volunteer to help in this ministry to the honor of Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, in order to work together with Marion, the secretary of the Evangelical EndTime Machine.
Ruacha, Yeshu, Shalom!