Zijn weg is de enige beste weg!

Zijn trouw en liefde zijn nimmer falend, en in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent U meer dan een echte overwinnaar! Wie wil dit niet om in Zijn kracht en overwinning te staan? Gepubliceerd op 22 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige […]

Deze boodschap telt voor de gevaccineerden en hun besmette pastoor

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij, de ongevaccineerden, die alleen gevaccineerd zijt met Mijn beschermende, kostbare Bloed, die op Mij vertrouwen, niet ten val komen. Gepubliceerd op 23 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 juni 2023, kreeg ik, […]

Zijn krachtige wonderbare kostbare Bloed is meer dan overwinnaar!

Wandel met de HEER in zuiverheid en kadosh, heiligheid, en wees vol kracht en zonder te beven. Alleen satan zal voor u moeten beven niet andersom! Gepubliceerd op 8 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 juni 2023, kreeg ik, […]

Houd uw gehele tempel heilig!

Als een eigendom van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, door wie u gekocht en betaald bent met Zijn dierbare, waardevolle, en onbetaalbare Bloed, aan wie u rekenschap zult geven van wat u doet met uw kadosh, heilige tempel van God. Gepubliceerd op 1 juni 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet […]

Maak de Heer groot en getuig!

Zij zullen juichen in U, wie uw naam liefhebben! Want Gij zegent de vervolgde, de rechtvaardige, o liefhebbende Here, ook nu met Uw kostbare Bloed Gij omgeeft hem evenzo haar met welbehagen als met een schild. Gepubliceerd op 31 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   […]

Laten wij Hem daarom grootmaken!

Onbeschrijfelijk is de Heer! Hij ziet het diepste van uw hart, niets overtreft Zijn liefde, schoonheid en heiligheid. Laten wij Hem daarom grootmaken! Amen! Gepubliceerd op 24 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 23 april 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de […]

Maar wie de liefde verwerpt, verwerpt ook God

Voorwaar, de Heer ontfermt zich ook over u, en over een ieder wanneer men oprecht berouw heeft en dat betekent ook dat iedereen barmhartig en mededogen moet hebben met zijn of haar naaste! Gepubliceerd op 6 april 2023 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: […]

Breng de liefde van God tot uiting

Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. Verder sprak de bode engel Gods in deze boodschap ook in beeldspraak. De volle boodschap kunt u verder lezen of beluisteren. […]

U mag dit gebed na bidden

Heel vaak weet men niet altijd hoe men zou bidden, daarom zou u dit gebed mogen na bidden. Gepubliceerd op 23 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 22 december 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, […]

Yeshua, Jezus de Messias verlost iedereen van hun ongerechtigheid

Jezus Christus heeft Zichzelf voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Gepubliceerd op 08 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International Gelieve te delen en niet te veranderen © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 7 november […]