O wee, degene die kinderen mishandelen en God bespotten met Gods verbond!

Waarschuwende boodschap Gods: In deze boodschap waarschuwt de Almachtige God degene die kindermisbruik plegen en de regenboog misbruiken. Gepubliceerd op 27 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet […]

Openbaring: Wat zich afspeelt binnen de muren van Rome

Openbarende boodschap Gods: Binnen de muren van Rome worden in het verborgene voorlopig geen kinderen uitgenodigd, omdat men vreest voor het Coronavirus bij seksueel contact en misbruik. Verder hebben zij onderling een speciale gelofte afgelegd en worden bijvoorbeeld homoseksuelen gewoon gesteund! Gepubliceerd op 17 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12 Please share […]

Blijf van kinderen af en het tegennatuurlijke!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods tegen pedofilie, kindermisbruik en het tegennatuurlijke. Blijf van jonge kinderen af, en het tegennatuurlijke, of u zult branden in de hel, die eigenlijk nog te goed is voor velen, die zich niet wilden bekeren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 17 februari 2020 […]

Zonde op zonde wordt bedreven binnen de muren van het Vaticaan!

De Paus vindt homoseksuele geaardheid of geslachtsverandering geen zonde. Binnen de muren pleegt men zonde op zonde, en hebben ze gemeenschap met elkaar, zowel Paus Franciscus. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 mrt 2018 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC […]

Schijnheilige nepheiligen binnen het Katholicisme, zowel toen als nu!

Hetrick bracht deze openbarende, waarschuwende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Er wordt onder andere een voorbeeld van machtsmisbruik en occulte rituelen geopenbaard, waar de Katholieke kerk zich schuldig aan maakte in de Middeleeuwen. Deze boodschap is 100%, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor […]

God is kadosh, heilig! en ‘Rome’ is schijnheilig! 

Boodschap Gods: Ze noemen zich ‘Heiligen’ in Rome! Maar God is kadosh, heilig! en Rome is schijnheilig! Rome wil dat het tegennatuurlijke als normaal wordt gezien, omdat velen onder de zogenaamde Heiligen zelf homoseksueel zijn! Gepubliceerd op 20 okt 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: […]

Wereldwijd kindermisbruik!

VEEL MEISJES WENSEN OM OPNIEUW GEBOREN TE WORDEN, ELDERS, WAAR MEN NIET UITGEHUWELIJKT WORDT! Gepubliceerd op 8 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 8 september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag […]

Wee u! Paus Franciscus, hoor wat JHWH tegen u zegt!

HOE KUNT GIJ NU EEN HEILIGVERKLARING UIT GAAN SPREKEN OVER VERSCHILLENDE PAUSEN! DOOR DE ENGEL GODS, MICHAËL, OVERGELEVERD, IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN IN OPDRACHT VAN GOD! Gepubliceerd op 6 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op […]

Voorwaar Rome, luister!

VOORWAAR ROME, LUISTER: OPENBARING VAN GOD, GEGEVEN AAN GODS WARE PROFEET VAN DE LAATSTE DAGEN, BENJAMIN COUSIJNSEN! INHOUD: HET KINDERMISBRUIK BINNEN DE KATHOLIEKE KERKEN EN ROME NEEMT TOE! Gepubliceerd op 2 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 2 februari 2014 bracht […]

06-11-2013 Profetie over vele landen!

PROFETIE OVER VELE LANDEN! DE BODE ENGEL GODS SPRAK NAMENS YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, EN ZEI: ZIE WAT IK U BRENG, VANWEGE HET ACHTERNALOPEN VAN AFGODEN, MAAR OOK VANWEGE KINDERMISBRUIK! Gepubliceerd op 6 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Ik ben aangesteld […]