Si san Nicolas ug santa Claus ang nagagikan sa dautan!

Published on Dec 10, 2015 by Jeddy Piloton HIBALOI NINYO NGA SI NICOLAS UG SANTA CLAUS SA TINUORAY ANG NAGAGIKAN SA DAUTAN UG DILI INGON NIANA KA INOCENTE! ANG GINOO NAGPAHIMANGNO KANATO, NGA DILI KITA MAG-APIL NIINING MGA RITUAL SA MGA dios dios. PAMINAW UG MAGBASA MAHITUNGOD NIINING “HYPOCRITICAL “FEASTS! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw […]

Pagpili karon kon kinsa ang imong alagaran ug magampo aron ikaw mahimong gawasnon!

Published on Dec 10, 2015 by Jemuel Piloton Marso 18, 2013  Ang Ginoo namulong mismo diha kanimo, kinsa nagpangita ug dautan, kultunismo nga mga binuhatan! Ayaw pagpahilayo! Si satanas dili gusto mobiya kanimo! Ang Dios naghangyo kanimo sa pag-adto sa usa ka full evangelical o Pentecostal nga simbahan! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Putla ang tunglo sa kaliwatan!

Published on Dec 3, 2015 by Jeddy Piloton Alang sa nag edad sa 14 anyos ug pataas! Ang anghel sa Dios nagingon kauban sa uban: ngadto sa mga kaliwatan nga kabataan ang nakita ingon nga usa ka tunglo. Tungod niini ang mga katawhan gitawag ang ilang kaugalingon nga tunglo sa kaliwatan! Panalangini ang inyong anak! […]

Usa ka merkado ug museum sa mga dios dios!

Published on Dec 25, 2014 by Jeddy Piloton SERIOSO NGA PAHIMANGNO NGADTO SA MGA KASIMBAHANAN SA DIOS ! UG SA MAKAUSA PA, AKO MOINGON KANINYO: SI POPE FRANCIS MAO ANG KAUBAN UG MALIMBONGON UG LIMBONGAN UG INSTRUMENTO SA ANTIKRISTO, UG SA MGA ILLUMINATI! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Ang Dios mao ang Kadosh, Balaan! Ug ang Roma mao ang tigpakaron-ingnon!

Published on Nov 8, 2014 by Jeddy Piloton Usa ka mensahe sa Dios: Sa Roma, ilang gitawag ang ilang kaugalingon nga mga “Santos”! Apan ang Dios mao ang Kadosh, Balaan! Ug ang Roma mao ang tigpakaron ingnon! Ang Roma nagahimo ug unsa ang sukwahi sa natural nga magakakit-an sama sa normal, tungod kay kadaghanan sa […]

Pahinumdom: Ang inyong nasud anaa pa gihapon sa listahan!

Published Jul 31, 2014 by Jeddy Piloton PROPETIKANHONG MENSAHE SA DIOS SA DAGHANG MGA KANASURAN: MATAG NASUD NGA NAGABUHAT UG SUPAK SA MGA KASUGOAN SA DIOS, ANG PAGASILOTAN. KON ANG INYONG NASUD KANUNAY GISILOTAN, NAN SUSIHA SA MAKAUSA PA ANG INYONG MGA BINUHATAN, TUNGOD KAY ANG SULAGMA WALA GAPANGHITABO! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba […]