Unsay inyong pilion: ang kalaglagan o ang Langit?

Gimantala niadtong Setyembre 19, 2023 ni Virgincita Mas mahinungdanon ba kining tanan kay sa inyong kasingkasing, kalag, ug inyong espirituwal nga kaugmaon? Susiha ang inyong kaugalingon ug hinulsoli ang inyong mga binuhatan! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba

Paghinulsol, ug hatagig pagtagad ang pagdawat sa gugma ug pagpasaylo!

Gimantala niadtong Hunyo 13, 2023 ni Virgincita Sa pagkatinuod, dili kamo makatago gikan kang Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ, ug magpadayon sa inyong pagkamapahitas-on ug garboso nga paglakaw, pagkawalay gugma ngadto sa uban, ug unya kamo moingon, “Ako usa ka Kristohanon!”, samtang sa tanan niini inyong gipasakitan ang mga pagbati ni Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus […]

Ang pagsalikway sa katapusang mga adlaw

Gimantala niadtong Mayo 29, 2023 ni Chello Paminaw pag-ayo ug seryosoha pagdawat kini nga mensahe ug ipaambit kini sa uban! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Adunay usa ka kaliwatan nga gitunglo sa Ginoo!

Gimantala niadtong Mayo 14, 2023 ni Virgincita Dinhi sa kalibotan walay tawo nga nagbuhat kanunay ug matarong ug dili gayod masayop. Ayaw tagda ang tanan nga isulti sa mga tawo—tingali unyag mabati mo ang imong ulipon nga magtunglo kanimo. Nasayod ka nga ikaw usab kadaghan makatunglo sa uban. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © […]

Unsa nga kategorya kamo nahisakop tungod sa inyong mga dila?

Gimantala niadtong Abril 26, 2023 ni Virgincita Ang mga pulong nga migawas sa inyong mga baba nga gikan sa inyong kasingkasing niining tungora nagbudhi gayud kon naglakaw ba kamo o wala uban sa tinuod nga GINOO, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Dad-a ang inyong halad sa paghinulsol, simbaha Ako, ug pagpakig-uli!

Gimantala niadtong Abril 18, 2023 ni Virgincita Mao kini ang kataposang pasidaan sa Dios: asa man kaha kamo mapaingon kon inyong undangon ang pagdawat sa mga pulong sa Dios nga gisulti sa Iyang tinuod nga Propeta sa kataposang mga adlaw? Ang Ginoo namulong diha kaninyo: Sa pagkatinuod, ipiko ang inyong mga tuhod, pagpakita ug pagtahud, ug […]

Pagpaka-ingon nga usa ka panig-ingnan, isalikway ang kalibutanong mga butang!

Gimantala niadtong Abril 12, 2023 ni Chello Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga nawong nga dili tinaptapan. Busa gipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway, sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya naggikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu.  Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC