Ang papuri sa Karunungan!

Nilathala noong Abril 12, 2015 ni mcac777 Nagbibigay pag-asang mensahe ng Diyos: Sinasabi ng karunungan, Ako ang Ina ng marikit pag-ibig, ng kapitagan, ng kaalaman, at ng tapat na pag-asa, Ako ang nagkakaloob sa kanila, kasama ng lahat ng mga bagay, sa aking mga anak magpakailanman handog na mga kaloob, sa kanilang mga pinili ng […]