Usa ka pasidaan gikan sa Dios sa tanan nga mga lider sa simbahan!

Published on Apr 2, 2014 by Jemuel Piloton USA KA MENSAHE SA PASIDAAN GIKAN SA DIOS, GIPADALA NGADTO SA MGA LIDER SA SIMBAHAN DINHI SA KALIBUTAN! PAMINAW NIINING MGA MENSAHE SA DIOS UG PAGHINULSOL, KAY ANAA KA SA KAKUYAW NGA KAHIMTANG, KON IMONG IKONDINAR ANG TINUOD NGA PROPETA SA DIOS SA KATAPUSANG MGA ADLAW! Palihug […]

Dili maihap nga katawhan nga nagbarog sa atubangan sa trono sa Diyos!

Published on Feb. 2, 2013 by ocgng ENERO 23, 2013 MENSAHE SA DIYOS: GIPADAYAG 7:9 HANGTOD 12: TAPUS NIINI MITAN-AW AKO, UG ANIA KARON, DIHAY USA KA DAKUNG PANON SA KATAWHAN NGA WALAY BISAN KINSA NGA MAKAIHAP, SILANG TANAN! ANG MATARONG MAKAKITA SA IYANG NAWONG! ANG TESTIMONYA MAO KINI: 1 JUAN 5:10 HANGTOD 12. Palihug […]