Giandam kamo niya alang sa dili matukib nga makalilisang nga adlaw!

Gimantala niadtong Nobyembre 1, 2023 ni Virgincita Ang mensaherong anghel sa Dios mipasa, lakip sa ubang mga butang, sa mga pulong ngadto sa Propeta sa Dios sa kataposang mga adlaw sa Ngalan ni Jesus Christ, YHWH, Yeshua HaMashiach ug miingon: Iyang gustong pun-on ang inyong mga kasingkasing nga puno sa Iyang himaya ug madan-ag nga […]

Ikaw diha, pagmata, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon 

Gimantala niadtong Nobyembre 3, 2023 ni Chello Sa niini nga mensahe ang GINOO, si Yeshua HaMashiach, YHWH, Jesus Christ misulti niining mga pulonga pinaagi sa Iyang mensaherong anghel sa Dios: Pagmatinuoron ug ayaw Ako ipasubo, kay kon hain gani ang inyong bahandi, atua man sa Langit o sa impyerno, atua usab didto ang inyong kasingkasing. […]

Tangtanga kini kay kondili malaglag kamo sa walay katapusan!

Gimantala niadtong Oktobre 9, 2023 ni Virgincita Ayaw pagpa-impluwensya sa sinalikway nga mga anghel, nga mga espiritu sa pagdumot, kasina, kawalay pagtuo, kaselos, kaligotgot, panimalos, panag-away, pagbutangbutang, bakak pinaagi sa mga damgo, pagpatay, kasamok, paghikog, kahiubos, pagkamapahitas-on ug garbo, pagkagahig ulo, kahugawan, ug uban pang mga sala. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Pagbantay kamo, kanunay mag-alerto!

Gimantala niadtong Oktobre 16, 2023 ni Chello Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kanus-a ang agalon mopauli—sa hapon ba, sa tungang gabii ba, sa dili pa ang kaadlawon o sa buntag ba hinuon. Kon mokalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog! Ang gisulti ko kaninyo gisulti ko usab sa tanan. Busa pagbantay […]

Ayaw tugoti nga kamo mahimong usa ka walay pagtubo nga magtutuo!

Gimantala niadtong Setyembre 11, 2023 ni Nagbalik-balik na pagtudlo ang Dios kaninyo. Nagkinahanglan gihapon kamo ug gatas human sa daghang mga katuigan, ug dili gahi nga pagkaon sama sa uban. Kay ang nagkinahanglan ug gatas bata pa ug walay kasinatian bahin sa maayo ug sa daotan ug nagsalig pa sa gatas diin dali ra mahilis sa mga tawo. […]

Unsay inyong pilion: ang kalaglagan o ang Langit?

Gimantala niadtong Setyembre 19, 2023 ni Virgincita Mas mahinungdanon ba kining tanan kay sa inyong kasingkasing, kalag, ug inyong espirituwal nga kaugmaon? Susiha ang inyong kaugalingon ug hinulsoli ang inyong mga binuhatan! Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba

Gibati ba usab ninyo nga hapit na ang Rapture?

Gimantala niadtong Setyembre 12, 2023 ni Chello Sa susamang paagi, daghang mga magtutuo ang nakahibalo ug mibati nga ang Rapture, ang pagkausab, mahitabo sa dili madugay. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Makalilisang gayud kun unsa ang mahitabo sa kalibutan!

Gimantala niadtong Setyembre 4, 2023 ni Chello Kini nga mga pulong sa gihapon gipangutana matag adlaw ngadto sa GINOO human sa 1,000 ka tuig: Sultihi kami, kanus-a kini mahitabo, ug unsa ang ilhanan sa imong pagbalik, ug sa katapusan sa kalibutan? Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Hinumdomi ang mga pulong nga gipasa diha kaninyo!

Gimantala niadtong Setyembre 14, 2023 ni Virgincita Mga hinigugma, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug niining sulata, gipaningkamotan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna pinaagi sa pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga. Buot ko nga inyong hinumdoman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo…dinhi lamang kutob. Palihug […]