Pamati, Yuta, kamong mga mahugaw ug kalibutanong mga katawhan!

Gimantala niadtong Agosto 9, 2022 ni Virgincita Pasidaan nga mensahe gikan sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan: Paminaw pag-ayo sa mga pulong sa Hari sa mga hari ug ayaw isalikway ang Iyang balaod. Itugyan ang inyong kaugalingon ubos sa Iyang makagagahum nga kamot kay kon dili Siya mohampak sa Iyang martilyo sa Dios. Palihug sa pagsangyaw […]

Paminaw nga may dakong pagtuo aron dili maignorante

Gimantala niadtong Mayo 2, 2022 ni Virgincita Sa pagkatinuod, kon adunay gustong mosupak kon unsa ang gipadayag na pinaagi sa balaang mga pulong sa Dios, ug gustong mosupak niining mga propesiya ug mosupak pinaagi sa dili pagpaminaw, apan sultihan ko kamo, ang Dios adunay katapusang pulong ug kuhaon sa Dios ang Iyang bahin sa kahoy […]

Himoa nga ang tanan nga kalibotanon diha kanimo mamatay

Gimantala niadtong Enero 21, 2022 ni Chello Sa pagkatinuod, ang pagkawalay kasingkasing dili makahibalo mobati o mahigugma. Busa, biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Kupti nga malig-on ang pagtuo nga anaa kanimo!

Gimantala niadtong Nobyembre 22, 2021 ni Chello Pamati niining propetikanhong mensahe nga gikan sa Dios: Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsoon ingon man sa inyong mga kadugo ug mga higala ug patyon nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako apan walay bisan usa ka buhok sa inyong […]

Ang Iyang Dugo mao ang imong proteksyon ug kaluwasan!

Gimantala niadtong Setyembre 17, 2021 ni Chello Kon may moingon, “Nakaila ako sa Dios,” apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Busa, bisan kinsa ang magpabilin diha Kaniya dili modawat sa pagbakuna. Palihug sa pagsangyaw […]

Pagmaalamon ug dili matarug sa tanang panahon

Gimantala niadtong Setyemrbe 8, 2021 ni Virgincita Nalipay ako tungod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuotan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang apan inosente bahin sa daotan. Roma 16:19 Palihug sa pagsangyaw ug ayaw usba © BC

Si bisan kinsa nga magdula sa Dios siguradong mahisalaag!

Gimantala niadtong Agosto 20, 2021 ni Chello Adunay daghang mga magsinultihanay ug mga pagkiatkiat diha sa simbahan ug mga pagsayaw nga mura ug anaa sa usa ka diskohan. Anaa kanila ang panghunahuna sa pagpangabit, ug sa samang higayon naghunahuna sila nga relihiyoso. Mas daotan pa ang ilang kinabuhi kaysa pagkinabuhi sa mga Hentil! Palihug sa pagsangyaw ug […]