Huwag magtaka sa manipulasyong teknolohiya ng mga inihulog na mga anghel!

Nilathala noong Septyembre 4, 2017 ni mcac777 Septyembre 4, 2017  Babalang mensahe mula sa Diyos: Ginagamit ni satanas ang manipulasyon at isang kasinungalingan kasunod ng isa pa! Katotohanang, ikaw dyan, manatili sa Kanyang Salita, at ang Panginoon ay tutulong sa inyo. Dahil sa ang Kanyang Salita ay tapat. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © […]

Si Thunder ay ganap na aktibo sa buong mundo!

Nilathala noong Septiyembre 1, 2017 ni mcac777 Septiyembre 1, 2017  Anumang bansa o simbahan ang hindi sisirain ang mga diyus-diyusan ay mananagot sa akin, Thunder. Magalak, ikaw na nakakakilala sa Kanya, dahil ikaw ay Kanyang anak at mayaman. Ngunit o nakakaawa sa mga sumasamba sa mga diyus-diyusan at sa mga hindi tumanggap sa Kanya! Pakibahagi […]

Ang mga tagapamahala ng mundo ng kadiliman ay mas aktibo ngayon kaysa dati!

Nilathala noong Abril 19, 2017 ni mcac777 Ang mga tagapamahala ng kadilimang ito ay mas aktibo ngayon kaysa dati, upang sirain ang katotohanan at gawin ang gawa ng Diyos na lumabas na hindi kapani-paniwala, kaya ang isa ay naniniwala sa gawa ng mga tagapamahala, ang masasamang ispiritu! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Ako si Thunder ay darating at sisinturonin kayo, isa isa!

Niathala noong Oktubre 19, 2016 ni mcac777 Propesiyang mensahe mula sa Diyos para sa Pilipinas, Hong Kong, Taiwan, Italy, Spain, South Korea, Japan, Bangladesh, Thailand, Indonesia at India. Inyong pinapahintulotan ang inyog lupain na mapahamak mawasak dahil sa inyong mga pagbingi-bingihang tainga! Ako, Thunder, ay darating at sisinturonin kayo, isa isa! Pakibahagi sa iba at […]

Kayo ay nasa kadiliman, pakinggan kung bakit!

Nilathala noong Oktubre 4, 2016 ni mcac777 Ito ay isang propesiyang, nagbibigay-kabatiran at babalang mensahe ng Diyos, galing 100% mula sa Panginoon, YHWH, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinutukoy ang mga bansang binanggit! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Itigil ang pagiging walang nalalaman!

Nilathala noong Setyembre 16, 2016 ni mcac777 Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Mga Taga – Efeso 6, berso 12 Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC

Ang inyo bang anak ay naglalaro ng ‘mabuting’ mga laruan?

Nilathala noong Octobre 29, 2013 ni mcac777 KATOTOHANANG, O NAKAKAWA ANG MGA MAGULANG NA NAGSASABING, ‘EH ANO NGAYON, PABAYAAN ANG ANAK KO NA MAGING ISANG BATA!” AT SAMANTALANG PINAPAYAGAN, NA ANG KANILANG MGA ANAK NA LALAKI AT ANAK NA BABAE MA MAHUMALING SA MGA IMAHINASYON, KAHARIAN NG OKULTISMO NG KADILIMAN SA PAMAMAGITAN NG MGA LARUAN! […]

Parehong kapangyarihan noon ay aktibo hanggang ngayon!

Nilathala noong Pebrero 11, 2016 ni mcac777 Isang mensahe ng Diyos: Katotohanang, mayroong kapangyarihan, isang mapaghimalang kapangyarihan, kung saan ay ipinakita noon, sa pasimula, at narito parin hanggang ngayon. Parehong kapangyarihan ay aktibo! Basahin o pakinggan ang kompletong mensahe. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC