Wat anderen ook zeggen, God weet wat Hij doet!

Al verkochten de broers Jozef, en haatten ze hem, God had een plan en Jozef vertrouwde op God! En wat dan nog, als men denkt zoals Jozefs broers dachten? In het einde der tijden wil de God van Abraham en Izaäk en Jakob Zijn plannen uitvoeren. Lees of hoor de volledige boodschap Gods. Gepubliceerd op […]