Live Church Ruach Sunday Service – October 2019

Published on October 1, 2019 by Jeddy Piloton Hello and welcome, my brothers and sisters in Christ! This is our 48th live Church Ruach service, the church established by the Lord God Himself under the Ministry of Evangelical Endtimemachine. As written in Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same, yesterday and today and […]

When I am weak, I am strong in the power of my Lord!

A message from God: Verily, many are strong when they feel weak! Think once about Job. What patience he had, and how steadfast he was! Read or listen further for the complete message. Published on Nov 25, 2015 by Cindy Please share and do not change © BC   Full view: Hello, very welcome! On […]

Women in particular are under great pressure

And satan loves it when one has no time for God! Many women are not happy with themselves. However, God wants strong women, warriors, who are powerful in this world! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Published on Oct 19, 2018 by Heiscoming12 Please share and do not change © […]

Sincere and unconditional love for God

Job was a God-fearing, righteous and blameless man, and was richly blessed by God. Everyone was able to see that from what he possessed! However, then he would be tried, because satan, the evil one, had said to YHWH: “Would Job really have so much respect for you, God, without reason? Just test him once, […]

Oprechte en onvoorwaardelijke liefde voor God

Job was een godvrezende, rechtschapen en onberispelijke man, met ontzag voor God, en werd door God rijkelijk gezegend. Dat kon iedereen ook wel zien aan hetgeen wat hij bezat! Maar toen zou hij beproefd worden. Want satan, de boze, had tegen JHWH gezegd: “Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor U, God, hebben? Beproef […]

Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer!

Boodschap Gods: Voorwaar, velen zijn sterk als ze zich zwak voelen! Denk eens aan Job. Wat een geduld had hij, en wat was hij standvastig! Lees/hoor verder de volledige boodschap. Gepubliceerd op 25 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Op […]

Will your house keep standing?

A message of God: Many have already often heard about this, but their house too was, or could be, blown away. Hear how, and what you can do about it, in order to prevent this, in this message that was brought on word for word by the messenger angel of God, commissioned by Yeshua HaMashiach, […]

Blijft uw huis staande?

Boodschap Gods: Velen hebben al vaak hierover gehoord, maar ook hun huis werd, of kan worden weggeblazen. Hoor waardoor, en wat u ertegen kunt doen om dit te voorkomen in deze boodschap, die woord voor woord is overgeleverd door de bode engel Gods, in opdracht van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Gepubliceerd […]

Ik ben Darren Bond, James Bond… Help…☆★↓!!…(au!) ben nu gewond!

Deze boodschap Gods werd vandaag woord voor woord overgeleverd, door een bode engel aan Gods Profeet van het einde der tijden, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, zelfs in de hemel hield men de handen voor de ogen! Daar kwam ‘James Bond’ op zijn fiets aan… Sommigen denken, dat ze superhelden zijn als Christen. En na een val […]

Nevertheless, the seed will grow to a ripe fruit! Suriname

Verily, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, calls on the workers of the last days, Jarra and Chaesmin and Mirella, to take responsibility themselves! Published on Nov 28, 2014 by The Lamb Is Worthy Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! In the afternoon on November 27th, 2014, an angel of […]