Propesiya: Pangkalahatang kontrol sa inyong wonder world!

Published on Nov 22, 2012 by mcac777 Hunyo 19, 2012  Sinabi ng anghel ng Diyos sa mundo na sa panahong ito: Gumising! Alamin na ang bawat salita ay galing sa Diyos mismo. Pinaparating sa atin na nalalapit na ang Kanyang pagbabalik! Mahal ka ng Diyos, huwag mapariwara kundi magbalik loob na sa Kanya. Mangyaring ibahagi, […]