Raakt het u dat Hij zo moest huilen?

Voorwaar, hoe teleurgesteld moest het volk zijn geweest dat het plan heel anders liep dan ze zelf voor ogen hadden, maar de Almachtige God had een nog groter bevrijdingsplan. Gepubliceerd op 12 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 september […]

O Jeruzalem, word wakker!

Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Gepubliceerd op 12 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 11 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap […]

Hoor, Israël, zo spreekt de HERE, Yeshua HaMashiach tegen u!

Profetische en waarschuwende boodschap Gods voor Israël: Hoor naar Mij, Jakob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste; ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest en mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep Ik hen, zij staan daar tezamen. Hoort het woord des Heren, gij die voor […]

Israël, velen bidden u Zijn shalom en vrede toe

Moge Zijn kadosh, heilige shalom, vrede, met u zijn, en eeuwigdurende, geliefde stad des Heren. Jeruzalem en heel Israël, u bent gezegend en een heilig, kadosh land, als u doet, wat de Here, de Koning der koningen, tot u gesproken heeft! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 29 […]

Heb je naaste lief als jezelf, Israël!

Profeet Benjamin Cousijnsen werd vanochtend naar Israël verplaatst. In de wijk Har Nof is hij getuige van de vergelding, die heeft plaatsgevonden, maar dat is niet alles! In opdracht van de almachtige God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, mag Benjamin in actie komen en hulp bieden! Gepubliceerd op 22 nov 2014 […]

Paus Franciscus was al door de Illuminati gekozen

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS. DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB LIET DEZE OPENBARENDE BOODSCHAP OVERBRENGEN. O.A.: DE WERELDORDE IS EEN GROTE ILLUMINATI CLUBORGANISATIE; ZIJ KOZEN VANTEVOREN AL VOOR PAUS FRANCISCUS. Gepubliceerd op 27 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 27 mei […]