False fruits receive no blessing!

THIS IS A MESSAGE FROM THE GOD OF ABRAHAM, ISAAC AND JACOB, PASSED ON TO GOD’S TRUE END-TIME PROPHET, BENJAMIN COUSIJNSEN. VERILY, SPOKE THE MESSENGER ANGEL OF GOD, EXPECT NOTHING FROM PEOPLE, BUT FROM YESHUA HAMASIACH, ISA, JESUS CHRIST OF NAZARETH. Published on March 4, 2014 by Cindy & My Shalom Please share and do […]

The Lord will reveal many false fruits!

THUS THERE ARE MANY FALSE FRUITS, WHICH ARE GOING TO BE REVEALED TO THE WORLD! Published on March 9, 2014 by yrd19 Please share and do not change © BC Full view: Hello, very welcome! In the evening on March 3rd, 2014, a messenger angel of the almighty God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, […]

De Heer openbaart nog vele valse vruchten!

ZO ZIJN ER NOG VELE VALSE VRUCHTEN, DIE GEOPENBAARD GAAN WORDEN AAN DE WERELD! Gepubliceerd op 3 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC Volledige weergave: Hallo, van harte welkom! Op 3 maart 2014 ’s avonds bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk […]

Valse vruchten ontvangen geen zegen!

DIT IS EEN BOODSCHAP VAN DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK, EN JAKOB, DOORGEGEVEN AAN GODS WARE EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN *+* VOORWAAR, SPRAK DE BODE ENGEL GODS, VERWACHT NIETS VAN MENSEN, MAAR VAN YESHUA HAMASIACH, ISA, JEZUS CHRISTUS VAN NAZARETH. Gepubliceerd op 1 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace Please share and do not change © BC […]