Openbaring Gods: Men streeft naar onsterfelijkheid

Men streeft na dat de mensheid door de gevallen engelen technologie als God zou kunnen worden. Voorwaar, satan is altijd al jaloers op God geweest en dit blijkt via de wetenschap, die telkens veel verder gaat. Gepubliceerd op 6 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Spreuken en nog eens spreuken ter onderwijzing ten leven

Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen. Gepubliceerd op 14 juni 2022 door Evangelical […]

Dwaal niet vanwege deze waarheid

Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. Gepubliceerd op 01 Maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not […]