Magdasal at hilingin sa Kanya ang proteksyon ng Kanyang Dugo

Nilathala noong Marso 1, 2014 ni mcac777 HULYO 1, 2013 KATOTOHANANG, NAGSALITA ANG ANGHEL NG PANGINOON, MAY ILANG NANINIWALA SA PAGSASABING: “TINAKPAN KITA NG KANYANG ITINATANGING DUGO”, O TINAKPAN KO ANG AKING SARILI SA ILALIM NG KANYANG ITINATANGING DUGO”! KUNG GAYON PAKINGGAN AT BASAHIN, KUNG PAANO MAGDASAL! Pakibahagi sa iba at huwag baguhin © BC