Shalom Israel! (English version)

The LORD is a refuge to his people, a stronghold to the people of Israel. So you shall know that I am the LORD your God, who dwells in Zion, my holy mountain. And Jerusalem shall be holy, and strangers shall never again pass through it. Published on May 17, 2021 by Ailyn Please share and do not change […]

Israël, overdenkt deze boodschap!

God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? Als Israël niet doorgaat in hun ongeloof, zullen ze het worden geënt; want God is in staat hen opnieuw in te enten. Gepubliceerd op 19 […]

Shalom Israël! (Dutch)

De Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Gepubliceerd op 17 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine […]

Prophetic word of the Lord of hosts!

AMONG OTHERS: PROCLAIM FURTHER, THUS SAYS THE LORD OF HOSTS: MY CITIES WILL AGAIN OVERFLOW WITH PROSPERITY! HIS WORDS HAVE MIGHT AND POWER AND GLORY, THAT WITH IT HE SHOULD STRIKE THE NATIONS! Published on May 16, 2013 Cindy & ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On […]

The Lord will finish the work and cut it short!

Verily, wake up! There is only one Prophet who warns mankind with the messages from God. But O woe, to the left-behinds, the false christs and those who gave false testimonies to get media attention, among other things. Published on May 13, 2021 by ocgng Please share and do not change © BC   Full […]

De Here zal het werk afmaken en het verkorten!

Voorwaar, word wakker! Er is maar één Profeet die de mensheid waarschuwt met boodschappen Gods. Maar O wee, aan de achterblijvers, de valse christussen en die valse getuigenissen gaven om media aandacht te krijgen, onder andere. Gepubliceerd op 13 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   […]

Alaot kanimo, Israel, seryosoha pagdawat kining pahimangno nga mensahe!

Published on April 6, 2021 by Jennifer “Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Gibabagan ninyo ang mga tawo sa pagsulod sa Gingharian sa Langit apan kamo mismo dili mosulod ug dili mopasulod sa mga tawo nga gustong mosulod! “Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta! Nagtudlo kamo nga, ‘Kon ang […]

Ay de ti, Israel, toma este mensaje de advertencia en serio!

Published on April 6, 2021 by Victory in Jesus Pero ay de ti, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cierras el Reino de los Cielos contra los hombres; porque ustedes no entran en sí mismos, y tampoco permiten que los que están entrando entren. “Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: ‘Quien jure por el templo, […]

Wehe dir, Israel, nimm diese warnende Botschaft ernst!

Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen; denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Wehe euch, ihr blinden Führer! Die ihr sagt: Wenn jemand bei dem Tempel schwören wird, ist das nichts; wenn aber jemand bei dem […]

De Ark des Heren

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Mattheüs 24:37 en 39 Gepubliceerd op 08 april 2021 door Evangelical Endtime Machine […]