Er staat iets groots te gebeuren!

Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. De Here God zeide, Zie, Ik kom spoedig! Gepubliceerd op 27 juli 2021 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC   Volledige weergave: Hallo, welkom! Op 26 juli 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, […]

Israel, palandonga kini nga mensahe!

Published on May 13, 2021, by Jeddy Piloton Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias sa dihang nangaliyupo siya sa Dios batok sa Israel.Ug kon motuo na usab ang mga Judio, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios […]

Der Herr wird das Werk beenden und es verkürzen!

Wahrlich, wachen Sie auf! Es gibt nur einen Propheten, der die Menschheit mit Botschaften Gottes warnt. Aber o weh den Zurückgebliebenen, den falschen Christussen und denen, die falsche Zeugnisse gaben, um die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen unter anderem. Veröffentlicht am 13. Mai 2021 von Evangelical Endtime Machine International Bitte teilen und nicht ändern © […]

Shalom Israel! (Deutsch)

Und der HERR ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Bergfestung für die Söhne Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der HERR, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Veröffentlicht am 17. Mai 2021 von Evangelical Endtime Machine […]

Israel, ponder this message!

God didn’t reject His people, which He foreknew. Or don’t you know what the Scripture says about Elijah, how he pleads with God against Israel? If Israel will not continue in their unbelief, they will be grafted in, for God is able to graft them in again. Published on May 19, 2021 by ocgng Please […]

Shalom Israel! (English version)

The LORD is a refuge to his people, a stronghold to the people of Israel. So you shall know that I am the LORD your God, who dwells in Zion, my holy mountain. And Jerusalem shall be holy, and strangers shall never again pass through it. Published on May 17, 2021 by Ailyn Please share and do not change […]

Israël, overdenkt deze boodschap!

God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? Als Israël niet doorgaat in hun ongeloof, zullen ze het worden geënt; want God is in staat hen opnieuw in te enten. Gepubliceerd op 19 […]

Shalom Israël! (Dutch)

De Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten, dat Ik, de Here, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Gepubliceerd op 17 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine […]

Prophetic word of the Lord of hosts!

AMONG OTHERS: PROCLAIM FURTHER, THUS SAYS THE LORD OF HOSTS: MY CITIES WILL AGAIN OVERFLOW WITH PROSPERITY! HIS WORDS HAVE MIGHT AND POWER AND GLORY, THAT WITH IT HE SHOULD STRIKE THE NATIONS! Published on May 16, 2013 Cindy & ocgng Please share and do not change © BC   Full view: Hello, welcome! On […]

The Lord will finish the work and cut it short!

Verily, wake up! There is only one Prophet who warns mankind with the messages from God. But O woe, to the left-behinds, the false christs and those who gave false testimonies to get media attention, among other things. Published on May 13, 2021 by ocgng Please share and do not change © BC   Full […]