Ang Katolikong pagtuturo ay isang napakalaking makademonyong sistema!

Nilathala noong Nobyembre 22, 2015 Isang mensahe ng Diyos: Ang Katolikong pagtuturo ay napakalaking makademonyong sistema sa mga mata ng Diyos! Kabilang, ang impormasyon sa Romanong sistema na sumasamba sa mga diyus-diyosan! Kahit na ang mitra ng pope, ang pormang isda, ay kilala bilang Dagon ang isdang-diyus. Basahin at pakinggan ang tungkol sa dahilan ng […]