UFO geopend door Obama!

Openbarende boodschap Gods: Deze korte boodschap is door de engel des Heren, Beanpipe, in de naam van Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach, woord voor woord overgeleverd en meteen opgeschreven door Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods dienstknecht, die doorgeeft al wat JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob hem opdraagt. U hoort en leest wat […]