Ang anghel ng Diyos ay inilantad ang sektang Saksi ni Jehova!

Nilathala noong Dec 07, 2013 KATOTOHANANG DETALYADONG INIHAYAG NG ANGHEL NG DIYOS ANG TUNGKOL SA HUWAD NA RELEHIYON NG JEHOVAH’S WITNESSES. BILANG PAGSUNOD SA AMING NAG-IISA TUNAY NA DIYOS AMING IPINAPASA ITONG MENSAHE… SI JESUS AY INILAGAY ANG KANYANG TALAMPAKAN SA PAGITAN NG SEKTANG PINTUAN. Pakibahagi sa iba at huwag baguhin! © BC